TP.HCM hoàn thành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào năm 2024

Đến năm 2024, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo nghị quyết của Quốc hội nhằm giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023-2025.

Việc này nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023-2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Về lộ trình, trong năm 2023, trên cơ sở hợp phần phương án sắp xếp của các địa phương, TP xây dựng phương án tổng thể.

TP.HCM hoàn thành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào năm 2024 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các nội dung được thực hiện từ 30/9: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

UBND TP khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn. Việc này nhằm giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, theo baogiaothong.vn.

Năm 2024, TP.HCM hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. TP sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức thực hiện sắp xếp; xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Thành phố cũng triển khai các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau khi hoàn thành sắp xếp.

Năm 2025, thành phố đặt mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025).

Địa phương tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của đơn vị. Đồng thời, thành phố phải hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị sau khi sắp xếp. Cuối cùng là sơ kết việc thực hiện.

UBND TP.HCM yêu cầu phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

TP.HCM hiện có sáu đơn vị hành chính cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã chưa đảm bảo các tiêu chí về diện tích, dân số.

Sáu đơn vị cấp huyện thuộc diện sắp xếp gồm quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận. Trong 149 đơn vị cấp xã thì có 7 đơn vị đã sắp xếp từ trước nên không thuộc diện sắp xếp. Còn lại có 142 phường, xã thuộc diện sắp xếp.

Theo Nghị quyết 35, có 4 trường hợp đặc thù không thể sắp xếp là những đơn vị hành chính có vị trí biệt lập, có tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị liền kề; có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi; có vị trí địa lý về quốc phòng, an ninh; có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa nổi bật.

(Tổng hợp)

AN LY