TP.HCM hướng dẫn thủ tục xác nhận lao động tạm nghỉ việc do COVID-19

Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, doanh nghiệp lập hồ sơ (1 bản chính) gồm: Văn bản đề nghị của doanh nghiệp; danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

TP.HCM hướng dẫn thủ tục xác nhận lao động tạm nghỉ việc do COVID-19.
TP.HCM hướng dẫn thủ tục xác nhận lao động tạm nghỉ việc do COVID-19.

Ngoài bản chính nêu trên, doanh nghiệp phải cung cấp bản sao các tài liệu sau để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh bởi dịch COVID-19; bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị; giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không lương, ngừng việc…);

Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp , bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp (kỳ kết quả đóng của tháng gần nhất).

Khi có đủ các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp gửi hồ sơ tới các cơ quan sau để được giải quyết: Cơ quan Bộ, ngành Trung ương nếu doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý;

Sở Lao động Thương binh và Xã hội nếu doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; nhà đầu tư nước ngoài;

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính nếu là các doanh nghiệp còn lại.

Theo dự báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 3/2020, số người bị mất việc làm sẽ tăng ít nhất 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Kịch bản dễ xảy ra nhất là cả nước có khoảng 440.000 - 880.000 lao động bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm. Trong thời gian tạm nghỉ việc, người lao động sẽ được hưởng một số quyền lợi theo quy định.    

VIÊN VIÊN (t/h)