Trong hai năm, gần 4.000 trẻ em bị xâm hại

Toàn quốc phát hiện 8.227 vụ, với 16.649 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Chiều 7/12, Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 506 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi (Kế hoạch số 506) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm.

Báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 506 của Bộ Công an nêu rõ: Qua 2 năm, Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 506 liên ngành Trung ương và địa phương đã có hơn 400 báo cáo Quốc hội, Chính phủ về tình hình, công tác chấp hành pháp luật, kết quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

  Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 506 của Bộ Công an

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 506 của Bộ Công an

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai mạng lưới ứng cứu khẩn cấp trẻ em trên không gian mạng, đã tiếp nhận phản ánh, thu thập, xử lý hơn 700 vụ việc sử dụng các hình ảnh trang mạng tiêu cực ảnh hưởng đến trẻ em.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phát huy hiệu quả Tổng đài quốc gia về trẻ em (Tổng đài 111), đã tiếp nhận 355.000 cuộc gọi tư vấn, trao đổi về bảo vệ quyền trẻ em như trẻ em bị bạo lực, bóc lột, nghi mua bán…

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thành lập, đưa vào sử dụng 33 mô hình Phòng Điều tra thân thiện trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mới 19 mô hình, duy trì 5 mô hình "Phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng ngừa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật tại cộng đồng" tại 11 địa phương, để kèm cặp, giáo dục, chấp hành pháp luật cho gần 2.300 em.

Trong công tác đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi, 2 năm qua, đã phát hiện 3.748 số vụ xâm hại trẻ em (giảm 5,5% số vụ), với 4.354 đối tượng, xâm hại gần 4.000 trẻ em (số trẻ bị xâm hại giảm 5,3% so với cùng kỳ giai đoạn 2019-2020). Toàn quốc phát hiện 8.227 vụ, với 16.649 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật (giảm 2,4% số vụ).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, thời gian tới, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phi truyền thống như lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em, trẻ em bị tổn thương do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cư trú ở vùng sâu, vùng xa…

Thứ trưởng nhấn mạnh, các yếu tố tác động trên là thách thức với các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ trẻ em, do đó yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật luôn phải "đi trước một bước" trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 506 các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, không để tác động, hình thành các nguy cơ phát sinh tội phạm, đặc biệt là lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, sớm đưa hệ thống dữ liệu về quản lý các vụ việc liên quan đến trẻ em phục vụ công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 506 các địa phương chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp gắn kết giữa Gia đình – Nhà trường – Tổ chức xã hội – Tổ chức quần chúng nhằm bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

inh Châu/Theo Phụ nữ Việt Nam

Tử vi ngày mai 10/12 của 12 con giáp chi tiết nhất

Tử vi ngày mai 10/12 của 12 con giáp chi tiết nhất

Xem tử vi ngày 10/12 của 12 con giáp giúp bạn có sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về công việc, sức khỏe, tình duyên, tiền bạc,…

Đọc nhiều nhất