Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19

14 mẫu tranh với nội dung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh sẽ được dán ở các nơi công cộng, sinh hoạt chung.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Công văn số 1295-BVHTTDL-VP đề nghị Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức treo, dán các mẫu tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh tại các nơi công cộng, điểm sinh hoạt cộng đồng, bảng tin. 

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch bệnh đến người dân. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ấn hành 14 mẫu tranh có nội dung cổ động chống Covid-19 với 700.000 bản in sau khi lựa chọn từ 103 tác phẩm của 23 họa sĩ trên cả nước. Các tác phẩm thể hiện thông điệp rõ ràng, gần gũi về những biện pháp phòng chống virus Covid-19 cũng như cách ứng xử, nâng cao ý thức cộng đồng, chọn lọc khi tiếp nhận thông tin...

14 mẫu tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch:

Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
tranh_co_dong_10_300320-1601.jpg
tranh_co_dong_10_300320-1601.jpg
tranh_co_dong_9_300320-1601.jpg
tranh_co_dong_9_300320-1601.jpg
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
Yêu cầu tất cả các địa phương 63 tỉnh, thành phố treo tranh cổ động phòng chống Covid-19
tranh_co_dong_2_300320
tranh_co_dong_2_300320

Thanh Mai

Thêm 3 ca nhiễm virus Covid-19: 2 người ở TP.HCM, 1 người ở Hà Nội

Thêm 3 ca nhiễm virus Covid-19: 2 người ở TP.HCM, 1 người ở Hà Nội

Như vậy số ca nhiễm virus Covid-19 ở Việt Nam là 207 ca, 57 người đã khỏi bệnh, ngoài ra có 51 người có kết quả âm tính.