Cử tri xếp thành hàng dài để tham gia bầu cử tại New York

Bên cạnh hình thức bỏ phiếu trực tiếp, cử tri có thể ủy quyền và bầu cử theo hình thức vắng mặt.
 Bên ngoài Thư viện Công cộng Yonkers, người đi bầu cử đứng kín làn đường dành cho người đi bộ.
 Bên ngoài Thư viện Công cộng Yonkers, người đi bầu cử đứng kín làn đường dành cho người đi bộ.
New York hiện chỉ có 280 điểm bỏ phiếu sớm. Cử tri được phép đi bầu cử cho đến hết ngày 1/11, sau đó các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa trong 1 ngày trước khi hoạt động trở lại vào ngày bầu cử 3/11. 
New York hiện chỉ có 280 điểm bỏ phiếu sớm. Cử tri được phép đi bầu cử cho đến hết ngày 1/11, sau đó các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa trong 1 ngày trước khi hoạt động trở lại vào ngày bầu cử 3/11. 
Cử tri xếp hàng chờ tại điểm bỏ phiếu ở Houston Street.
Cử tri xếp hàng chờ tại điểm bỏ phiếu ở Houston Street.
Dòng người chờ đợi để bỏ phiếu kéo dài gần nửa km bên ngoài Quảng trường Madison của Manhattan.
Dòng người chờ đợi để bỏ phiếu kéo dài gần nửa km bên ngoài Quảng trường Madison của Manhattan.
  Thời gian bỏ phiếu sớm của New York ngắn hơn so với nhiều tiểu bang khác. Người dân California bắt đầu bỏ phiếu gần một tháng trước ngày bầu cử, trong khi quãng thời gian bỏ phiếu sớm tại Virginia kéo dài tới 45 ngày. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New York vào tháng 6, hơn 118.000 người đã đi bỏ phiếu sớm, chiếm khoảng 6,7% tổng số phiếu. 

Thời gian bỏ phiếu sớm của New York ngắn hơn so với nhiều tiểu bang khác. Người dân California bắt đầu bỏ phiếu gần một tháng trước ngày bầu cử, trong khi quãng thời gian bỏ phiếu sớm tại Virginia kéo dài tới 45 ngày. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New York vào tháng 6, hơn 118.000 người đã đi bỏ phiếu sớm, chiếm khoảng 6,7% tổng số phiếu. 

Đa phần cử tri bỏ phiếu sớm tại New York đều đeo khẩu trang và cơ bản đã tuân thủ đảm bảo phòng dịch.
Đa phần cử tri bỏ phiếu sớm tại New York đều đeo khẩu trang và cơ bản đã tuân thủ đảm bảo phòng dịch.
Tại một số điểm bỏ phiếu, lượng cử tri quá lớn buộc một số người phải tập trung bên ngoài và trên đường phố để đảm bảo giữ khoảng cách 2 m.
Tại một số điểm bỏ phiếu, lượng cử tri quá lớn buộc một số người phải tập trung bên ngoài và trên đường phố để đảm bảo giữ khoảng cách 2 m.
Nhân viên hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu ở Manhattan và Bronx đã hướng dẫn cử tri thực hiện các quy định giãn cách xã hội.
Nhân viên hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu ở Manhattan và Bronx đã hướng dẫn cử tri thực hiện các quy định giãn cách xã hội.

Thanh Mai