Hải Phòng: học sinh đến trường, phụ huynh không cần lo học phí

Tới năm học 2024-2025, tổng kinh phí hỗ trợ sẽ là hơn 480 tỉ đồng.

Theo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT vừa được HĐND Thành phố Hải Phòng thông qua, học sinh các bậc học này sẽ được miễn toàn bộ học phí.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và THCS bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, đối với học sinh THPT bắt đầu từ năm học 2021 – 2022.

Việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội.

Hải Phòng: học sinh đến trường, phụ huynh không cần lo học phí

Quyết định này của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Từ năm 2021-2022, khi thực hiện hỗ trợ cho cả học sinh THPT, bổ túc THPT, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 424 tỉ đồng. Tới năm học 2024-2025, tổng kinh phí hỗ trợ sẽ là hơn 480 tỉ đồng.

btl

Học phí của trường Quốc tế Gateway bỏ quên học sinh chết ngạt trên xe buýt ra sao?

Học phí của trường Quốc tế Gateway bỏ quên học sinh chết ngạt trên xe buýt ra sao?

Học phí bậc tiểu học năm học 2019-2020 được niêm yết là 117.700.000 triệu đồng/năm. Các bậc phụ huynh có thể đóng học phí theo kỳ hoặc cả năm.