Hội nghị quốc tế cho các nhà Khoa học nữ sẽ được tổ chức trực tuyến do COVID-19

Do tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, nên hai Hội nghị quốc tế dành cho các nhà khoa học nữ được tổ chức trực tuyến.

Theo thông báo mới nhất từ Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam, do tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, nên Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà Khoa học và Kỹ sư nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNN) 2020 và Hội nghị quốc tế về Phụ nữ Khoa học và Công nghệ (ICon WiST) sẽ được tổ chức trực tuyến cho các đại biểu quốc tế.

Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNN) nhằm thúc đẩy kết nối các nhà khoa học nữ trong vùng hợp tác chặt chẽ và thường xuyên hơn với cộng đồng quốc tế cũng như khuyến khích họ trao đổi các vấn đề chung, dự án mục tiêu và các sáng kiến. Nguồn: nhabaonu.com.vn
Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNN) nhằm thúc đẩy kết nối các nhà khoa học nữ trong vùng hợp tác chặt chẽ và thường xuyên hơn với cộng đồng quốc tế cũng như khuyến khích họ trao đổi các vấn đề chung, dự án mục tiêu và các sáng kiến. Nguồn: nhabaonu.com.vn

Các đại biểu có mong muốn tham gia Hội nghị trực tuyến sẽ đăng ký tại website:https://www.2020apnn.twist.org.tw để nhận được mật khẩu đăng nhập tham dự Hội nghị, đồng thời thông báo cho Văn phòng Hội Nữ trí thức được biết. Thời hạn đăng ký là 15/9/2020.

Trong bối cảnh đó, Hội Nữ trí thức Việt Nam các hội viên đăng ký viết báo cáo tại các hội thảo chuyên đề. Bên cạnh đó, Hội Nữ trí thức Việt Nam chia sẻ sẽ tham dự Hội nghị bằng 2 hình thức: tập trung và từng cá nhân. Với những hội viên muốn tham dự tập trung sẽ có mặt tại Hội trường Học viện Phụ nữ (68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Với những đại biểu không có điều kiện tham dự tập trung, hoặc không ở Hà Nội có thể tham dự bằng các thiết bị cá nhân theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Trường hợp các Hội thành viên/ Chi hội có thể tổ chức được hội nghị online cho nhóm từ 7 người trở lên cần thông báo với Ban tổ chức Hội nghị để được hỗ trợ 100 USD coffee break.

Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà Khoa học và Kỹ sư nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNN) 2020 và Hội nghị quốc tế về Phụ nữ Khoa học và Công nghệ (ICon WiST) sẽ được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) từ 24 – 26/10/2020.

 Hội nghị ICon WiST với chủ đề Liên minh Phụ nữ Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học – Thay đổi vì một xã hội hòa nhập (Alliance ffor Women in STEM-Making Change for an Inclusive Society), với 5 hội thảo chuyên đề:

 STEM Women at Work

Gender Perspectives for Sustainability

Gendered Innovation in STEM

Gender Perspectives in STEM education

STEM Women Networking

PV

Các hoạt động chính của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong tháng 7- 8/2020

Các hoạt động chính của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong tháng 7- 8/2020

Trong tháng 7-8/2020 Hội Nữ trí thức Việt Nam tập trung triển khai, thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau: