Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Triển lãm “95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam từ tư liệu, tài liệu lưu trữ Nhà nước” diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13/6.
Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Với trên 100 hình ảnh, tư liệu, tài liệu, triển lãm góp phần tái hiện chặng đường phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam 95 năm qua. Trong ảnh là báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta - do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Báo ra số đầu tiên ngày 21/6/1925. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu cho sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

 Cũng trong giai đoạn đầu tiên của Báo chí Cách mạng (giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc), nhiều tờ báo đã ra đời. Trong ảnh, báo Búa Liềm do đồng chí Ngô Gia Tự cùng nhóm cộng sản Bắc Kỳ lập ra cùng Chi bộ Đảng đầu tiên ở số 5D Hàm Long, Hà Nội.

Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo Lao Nông, cơ quan của người lao khổ, với tôn chỉ mục đích truyền bá chủ nghĩa cộng sản và “ước mong đặng cho nhiều người coi”.

Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo Đỏ số tháng 10/1929 phản ánh tình hình trong nước và phong trào cách mạng đề nghị sớm có Đảng lãnh đạo. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh trước Cách mạng tháng Tám, SLT 77.

Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trong cao trào Mặt trận Dân chủ ở Đông Dương (1936-1939), Tuần báo Tin Tức - cơ quan của Mặt trận Dân chủ Đông Dương, thực tế là cơ quan của Xứ ủy Bắc kỳ - ra đời, do đồng chí Trường Chinh làm Tổng biên tập và giám đốc chính trị. Báo ra được 43 số. Trong ảnh là tòa soạn tuần báo ở số 105 Phùng Hưng, Hà Nội (ngày 1/5/1938). Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 17.

Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo Hồn Việt Nam năm 1936. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 11.

Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đoàn nhà văn, nhà báo trong buổi mít tinh ngày 1/5/1938 tại khu Đấu Xảo, Hà Nội. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh trước Cách mạng tháng Tám, SLT 84.

Những tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (mùa xuân năm 1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941) và báo Việt Nam độc lập. Tôn chỉ mục đích của báo là "cốt làm cho dân ta biết, biết các việc, biết đoàn kết, đặng đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam độc lập, bình đẳng tự do". Trong ảnh là bài viết và tranh vẽ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Việt Nam độc lập số 101 ra ngày 1/8/1941. Nguồn: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Minh Châu Nguồn: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)

theo Zing News

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam

Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã xuất bản số đầu tiên.