Thưởng tết ở Đà Nẵng: Người gần tỷ bạc, kẻ chỉ 100.000 đồng

Theo thống kê sơ bộ thì mức thưởng Tết của doanh nghiệp tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 900 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người.

Ngày 26/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng đã công bố số liệu khảo sát về tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp là nơi có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người. Cụ thể, các công ty TNHH MTV do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất 90,8 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng thưởng tết cao nhất là 927 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.
Doanh nghiệp ở Đà Nẵng thưởng tết cao nhất là 927 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất 96 triệu đồng, thấp nhất là 150.000 đồng; Doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 93 triệu đồng thấp nhất là 638.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp là nơi có mức thưởng cao nhất lên đến hơn 927 triệu đồng/người. Cụ thể, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước thưởng cao nhất 5 triệu, thấp nhất 3 triệu đồng;

Doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 155,5 triệu, thấp nhất 500.000 đồng. Đặc biệt, các doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng cao nhất lên đến 927,82 triệu đồng, thấp nhất là 3,5 triệu.

Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng thì trong dịp Tết Dương lịch 2020 cũng có nhiều doanh nghiệp đưa ra mức thưởng cao. Cụ thể, nhóm các doanh nghiệp FDI có tiền thưởng cao nhất là hơn 209 triệu đồng, công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thì tiền thưởng cao nhất là 49,3 triệu đồng.

AN PHONG