15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay?

Mặc dù không thể dự đoán với độ chính xác 100%, nhưng AI vẫn có thể cho chúng ta thấy diện mạo gần giống nhất của các ngôi sao quá cố nếu ở thời điểm hiện tại sẽ như thế nào.

Trí tuệ nhân tạo đã có một vị trí rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Có rất nhiều ứng dụng tuyệt vời của nó trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm mục đích giải trí.

Mặc dù không thể dự đoán với độ chính xác 100%, nhưng AI vẫn có thể cho chúng ta thấy diện mạo gần giống nhất của các ngôi sao quá cố nếu ở thời điểm hiện tại sẽ như thế nào.

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 1.

1. Marilyn Monroe

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 2.

2. Diana, Công nương xứ Wales

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 3.

3. Steve Irwin

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 4.

4. Brittany Murphy

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 5.

5. Kobe Bryant

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 6.

6. Paul Walker

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 7.

7. Heath Ledger

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 8.

8. Elvis Presley

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 9.

9. River Phoenix

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 10.

10. Whitney Houston

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 11.

11. Robin Williams

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 12.

12. Anna Nicole Smith

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 13.

13. Cory Monteith

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 14.

14. Aaliyah

15 người nổi tiếng này trông sẽ như thế nào hôm nay? - Ảnh 15.

15. Bob Marley

(Nguồn: Bright Side)

AN LY