Diễn biến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Phát hiện sai phạm từ trước năm 2017, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) khiến nhiều cán bộ bị khởi tố.
Diễn biến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

DUY QUANG