GDP của Việt Nam giảm 6,17% trong quý III, mức giảm sâu nhất từ trước tới nay

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam giảm 6,17% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái, do các đợt đóng cửa nghiêm ngặt ở các khu vực trọng yếu, đặc biệt là TP.HCM.

Tổng cục Thống kê cho biết, nền kinh tế Việt Nam đã rơi vào vùng tiêu cực trong quý III sau khi tăng trưởng 6,61% trong ba tháng trước đó. 

Cụ thể, GDP quý 3 đã giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý cho đến nay. Trong số đó, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; dịch vụ giảm 9,28%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%...

Về sử dụng GDP quý III, tiêu dùng cuối cùng giảm 2,83% so với cùng kỳ, tích lũy tài sản tăng 1,61%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,51%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 10,75%.

gdp-quy-iii.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Do đó, GDP tính chung trong 9 tháng chỉ tăng 1,42%. Trong số đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,74%, đóng góp 23,52% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,57%, đóng góp 98,53% và khu vực dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05%.

Đáng chú ý, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch, với năng suất lúa tăng cao và chăn nuôi tăng trưởng ổn định.

Theo thống kê, ngành nông nghiệp có mức tăng trưởng 3,32%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp tăng 3,3%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm và ngành thủy sản tăng 0,66%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm.

Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,05%, đóng góp 1,53 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

gdp-quy-3-2021.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Mặt khác, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Do đó, tăng trưởng âm trong 9 tháng của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế.

Cụ thể, ngành bán buôn, bán lẻ giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, làm giảm 0,3 điểm phần trăm trong tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành vận tải kho bãi giảm 7,79%, làm giảm 0,47 điểm phần trăm. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 23,18%, làm giảm 0,57 điểm phần trăm….

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,79%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,03%, khu vực dịch vụ chiếm 40,19%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,99%.

Đối với sử dụng GDP 9 tháng, mức tiêu dùng cuối cùng tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2020, tích lũy tài sản tăng 4,27%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,21%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 18,46%.

AN DI