Google Chrome 100 sắp được phát hành, có thể sẽ ảnh hưởng đến một số trang web

Vào cuối tháng 3/2022, trình duyệt Google Chrome 100 sẽ được phát hành, sự xuất hiện của ba chữ số trong tên phiên bản dẫn đến có thể có một số trang web sẽ ngừng hoạt động.

Google đã nhận thấy được những lỗi tiềm ẩn và đang tìm ra giải pháp tối ưu cho phiên bản này.

Khi trang web hoạt động, cần phải xác định phiên bản trình duyệt mà người dùng đang sử dụng, tài nguyên yêu cầu cái gọi là User Agent. Đối với Chrome hiện tại, trông giống như sau: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64), AppleWebKit/537.36 (KHTML, như Gecko), Chrome/96.0.4664.45, Safari/537.36”.

anhh2_1280x720-800-resize.jpg
Một số trang web sẽ không hoạt động được trên trình duyệt mới này Nguồn: Gizchina

Phiên bản của trình duyệt được cung cấp trong đoạn mã này là: “Chrome/96.0.4664.45”, trong đó “96” được gọi là phiên bản chính. Đối với một số trang web, chẳng hạn như trình tạo trang web Duda, chỉ đọc hai chữ số đầu tiên khi kiểm tra phiên bản trình duyệt và nền tảng này sẽ từ chối với các phiên bản thấp hơn Chrome 40 (từ 2015).

Nhưng với việc phát hành phiên bản 100, hệ thống sẽ chỉ thấy hai chữ số, "Chrome/100" sẽ được hiểu là phiên bản 10. Google đã xác nhận sự cố này và cho rằng lỗi có thể xảy ra ở nơi khác.

Một số khó khăn khác đã được tìm thấy đối với nền tảng Yell Business của Anh, nhưng các nhà phát triển của nền tảng này đã thực hiện các bản sửa lỗi cần thiết.

Như một giải pháp tạm thời, trình duyệt Chrome 100 đã được đề xuất một cách cài đặt bổ sung trong phần “chrome://flags” bằng cách thay đổi User Agent thông qua chuyển giá trị “100”. Nói một cách đơn giản, chuyển “Chrome/100.0.1234.56” thành “Chrome/99.100.1234.56”.

Nếu các tài nguyên web gặp sự cố không thể nhanh chóng thay đổi các thuật toán để kiểm tra trình duyệt thì giải pháp tạm thời này có thể tồn tại một thời gian. Điều đáng nói là gần đây, Google Chrome trên Android đã bổ sung một số tính năng mới giúp việc mua hàng trở nên dễ dàng hơn.

LAN ANH