Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam khẳng định vai trò trong môi trường số

Được thành lập 2 năm trước, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam đang khẳng định sự cần thiết của mình trong môi trường số.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội cho biết: “Kỷ nguyên kỹ thuật số và mạng internet cho phép con người có nhiều cơ hội tiếp cận với tác phảm, cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vào  bất cứ thời gian, ở địa điểm nào. Tuy nhiên chính những cơ hội này cũng đặt ra cho con người nhiều thách thức phải quan tâm giải quyết, trong đó có việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số, internet. Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam được thành lập xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn thi hành các quy định pháp luật quốc gia và các cam kết quốc tế về bảo vệ bản quyền tác giả để phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa”.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam phát biểu trong buổi gặp mặt kỷ niệm 2 năm thành lập
Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam phát biểu trong buổi gặp mặt kỷ niệm 2 năm thành lập

Với phương châm hoạt động “Vì quyền lợi chính đáng của Hội viên, vì lợi ích của quốc gia, vì uy tín đầu tư quốc tế, vì xã hội và cộng đồng”, Hiệp hội ra đời với trách nhiệm đồng hành và hỗ trợ các Hội viên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các nhiệm vụ chính như:Tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả; áp dụng các biện pháp bảo vệ bản quyền tác giả; Hợp tác trao đổi, thông tin, truyền thông về phát triển sáng tạo và bản quyền tác giả; kết nối phát triển sáng tạo và bảo vệ bản quyền tác giả; Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và các hoạt động khác; Phát hành tài liệu, ấn phẩm truyền thông, trang thông tin điện tử nhằm hỗ trợ cho việc phát triển sáng tạo và bảo vệ bản quyền tác giả; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả; Ký kết gia nhập các tổ chức quốc tế, tổ chức tương ứng của quốc gia; Mở rộng, thiết lập văn phòng đại diện của Hiệp hội ở các địa phương khác.

Tiếp đoàn chuyên gia về lĩnh vực sáng tạo và bản quyền Hàn Quốc
Tiếp đoàn chuyên gia về lĩnh vực sáng tạo và bản quyền Hàn Quốc

Trong hai năm qua, Hiệp hội đã xây dựng chương trình kế hoạch cho từng năm của Nhiệm kỳ đầu tiên, tập trung thực hiện các công việc trọng tâm, trong đó có việc kiện toàn tổ chức và nhân sự: Thành lập các tổ chức thuộc Hiệp hội, như: Trung tâm Đầu tư sáng tạo và Khai thác bản quyền tác giả số Việt Nam; Trung tâm Phát triển công nghệ sáng tạo và bản quyền Việt Nam; Trung tâm Giám định và Chứng thực bản quyền số Việt Nam; Viện Nghiên cứu phát triển Sáng tạo sơ đồ tư duy và Bản quyền.

Để lan tỏa kết quả hoạt động, Hiệp hội  đẩy mạnh truyền thông giới thiệu về  đơn vị tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp sáng tạo và về bảo vệ bản quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản, thư viện, âm nhạc, đặc biệt là hoạt động khai thác, thương mại hóa tài sản bản quyền và quản lý, bảo vệ bản quyền tác giả trên môi trường số.

Trao Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Sáng tạo Sơ đồ tư duy và bản quyền Việt Nam
Trao Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Sáng tạo Sơ đồ tư duy và bản quyền Việt Nam

Hiệp hội cũng tham gia đóng góp dự thảo các văn bản pháp luật về bản quyền tác giả, như: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và dự thảo Nghị định hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ; Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc về tranh chấp, vi phạm bản quyền tác giả.

 Ông Bùi Nguyên Hùng, chia sẻ: “ Trong 2 năm qua, Hiệp hội đã tham gia tổ chức và ký kết chương trình hợp tác với nhiều tổ chức trong cùng lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả trong và ngoài nước, tiêu biểu như: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc tại Việt Nam (KCC); Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật; Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Blockchain Việt Nam; Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Gốm sứ gia dung Việt Nam;Tham gia tổ chức Hội thảo: Vi phạm bản quyền trực tuyến và các biện pháp ngăn chặn tại Việt Nam; bảo vệ bản quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản, thư viện, âm nhạc, điện ảnh … “.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Gốm sứ gia dung Việt Nam
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Gốm sứ gia dung Việt Nam

Trong thế giới số hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của internet ngày càng có  nhiều vi phạm trong lĩnh vực tác quyền. Xác định sự cần thiết của mình trong hoạt động sáng tạo nói chung của đất nước, Hiệp hội đặt nhiệm vụ thời gian tới  tập trung thực hiện việc phát triển sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả. Đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức sự kiện, truyền thông phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và bảo vệ bản quyền tác giả.. 

P.V

“Em gì ơi” của Jack không lọt top trending vì bản quyền?

“Em gì ơi” của Jack không lọt top trending vì bản quyền?

Một nguồn tin cho hay, ca khúc mới của Jack có giai điệu giống với một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan.