Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027

Chiều 22/7, tại Đà Nẵng, Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam Tiến sỹ Phạm Thị Mỵ và Phó Chủ Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thị Bảo Hiền đã thay mặt Lãnh đạo Hai Hội ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027. 

TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) và bà Nguyễn Thị Bảo Hiền- Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (thứ hai từ trái sang) cùng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027
TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) và bà Nguyễn Thị Bảo Hiền- Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (thứ hai từ trái sang) cùng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; góp phần gia tăng vị thế, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi bên; Cùng nhau hợp lực nguồn lực để hỗ trợ các nữ doanh nhân, nữ trí thức trong phát triển tri thức, tư duy lãnh đạo trong xu thế phát triển chung của đất nước và xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Thực hiện tốt hơn trách nhiệm là tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam.

Hai Hội đã cùng ký kết nội dung phối hợp như sau:

Phối hợp trong việc đề xuất chính sách 

- Nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đề xuất chính sách tạo điều kiện phát huy vai trò và tăng cường sự tham gia của phụ nữ; trong đó có Nữ trí thức, Nữ doanh nhân; tăng cường năng lực và sự tham gia của Nữ trí thức, nữ doanh nhân vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Phối hợp trong công tác tuyên truyền:

- Tăng cường tuyên truyền và quảng bá hoạt động của Hội Nữ trí thức và Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam. Phối hợp tập huấn kỹ năng làm truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông.

- Phối hợp tổ chức tôn vinh, khen thưởng và xuất bản sách về Nữ trí thức, Nữ doanh nhân tiêu biểu xuất sắc.

Phối hợp trong các hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, thương mại hoá sản phẩm khoa học, kết nối thị trường

- Phối hợp triển khai các đề tài khoa học, dự án có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp.

- Phối hợp thúc đẩy kết nối, thương mại hóa các sản phẩm khoa học của nữ trí thức và sản phẩm của các nữ doanh nghiệp.

Phối hợp tổ chức sự kiện và vận động nguồn lực

- Phối hợp tổ chức các Hội thảo chuyên đề trong nước và quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bên.

- Vận động nguồn lực phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội, cộng đồng theo chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam.

- Tạo cơ chế để các bên được tham gia các hoạt động lớn của mỗi bên. Hỗ trợ nguồn lực cho nhau khi tổ chức các hoạt động lớn trong điều kiện cho phép của mỗi bên.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực công tác Hội cho mỗi Bên.

Đại diện hai Hội chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027
Đại diện hai Hội chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027

Đại diện Lãnh đạo hai Hội mong muốn sau Lễ ký kết, hoạt động của hai tổ chức sẽ có những khởi sắc và mối quan hệ giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẽ và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm

Dự Nguyễn

Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Hội thảo ghi nhận những đóng góp của nữ trí thức, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện cho nữ trí thức phát huy tốt vai trò của mình