Lịch cắt điện Hà Nội từ ngày 18/4 - 24/4/2021

Cập nhật lịch cắt điện Hà Nội tuần tới từ ngày 18/4 - 24/4/2021 tại các quận huyện.
LỊCH CẮT ĐIỆN HÀ NỘI TỪ NGÀY 17/4-24/4/2021
CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGÀY GIỜ KHU VỰC
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17-04-21 Từ 07:00 Đến 09:00 Khách hàng Viện kiểm nghiệm Thuốc Trung Ương (48 Hai Bà Trưng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17-04-21 Từ 07:00 Đến 09:00 Khách hàng Văn phòng Bộ khoa học và công nghệ (39 Trần Hưng Đạo)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17-04-21 Từ 09:00 Đến 12:30 Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao ốc Á Châu (6 Nhà Thờ)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17-04-21 Từ 09:30 Đến 11:00 Khách hàng Tổng Công ty giấy Việt Nam - Công ty TNHH (25 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18-04-21 Từ 08:00 Đến 14:30 Từ số 897 đến số 913 đường Hồng Hà, từ số 2 đến số 40, từ số 1 đến số 41 ngõ 2 phố Cầu Đất, từ số 849 đến số 877 đường Hồng Hà, từ số 823 đến số 849 đường Hồng Hà, từ số 877 đến số 897 đường Hồng Hà
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18-04-21 Từ 08:30 Đến 12:00 Khách hàng Trung tâm Thương mại Opera (Số 6 Tràng Tiền)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18-04-21 Từ 08:30 Đến 09:30 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18-04-21 Từ 09:30 Đến 10:30 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18-04-21 Từ 10:30 Đến 11:30 Không mất điện khách hàng
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18-04-21 Từ 11:30 Đến 12:30 Không mất điện khách hàng

MAI UYÊN