Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 26/4 - 1/5/2021

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 25/4 - 1/5/2021 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG (26/4 - 1/5)
Điện lực Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC THỦ DẦU MỘT
Điện lực Thủ Dầu Một 28/04/2021 07:00:00 15:00:00 - Khu vực đường Đoàn Thị Liên các trạm Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 07/05/2021 08:00:00 14:00:00 - Khu vực đường Quốc Lộ, lưới hạ thế thuộc trạm Đại lộ Bình Dương 6B, phường Tân Định (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 26/04/2021 07:00:00 15:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Thành từ ngã 4 Sở Sao đến trường Mọi nước, DNTN Tân Định, KS Phương Khanh, Trường Lộc, CS Quỳnh Phúc, Hoàng Cúc, Trường Bình Phú, Hoàng Trường Hưng, Công ty Chấn Việt, Hưng Thịnh, Phú Hưng Thịnh, Cty CP Năng lượng Hoàng Nam, Cty TNHH ESCHBACH-Tân Định, Hoàng Trường Hưng, Thiên Ân Thịnh Phát, Hiệp Thành Phú, Phạm Văn Tòng, Đại Quân, Đình Đình, Havico, Đại Mộc Phát, Ngọc Hà, Hưng Lộc, Toàn Lợi, Khánh Phát, Tân Thanh, Cty CPTM Dầu Khí Việt (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 04/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Khu vực khu dân cư Hiệp Thành 3 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Hiệp Thành 3-T3, đường số 01, đường số 10, đường số 11, đường số 12, đường số 13, đường số 14, phường Hiệp Thành. (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 05/05/2021 08:00:00 11:00:00 - Khu vực đường CMT8, lưới hạ thế thuộc trạm Hàng Dừa, phường Phú Thọ (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 06/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Khu vực khu dân cư Hiệp Thành 3 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Hiệp Thành 3-T4, đường số 06, đường số 07, đường số 08, đường số 11, đường số 12, đường số 13, đường số 17, đường số 20, đường số 21, đường số 24, phường Hiệp Thành. (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 29/04/2021 07:00:00 17:00:00 - Khu vực khu dân cư Hiệp Thành lưới hạ thế thuộc trạm KDC Hiệp Thành 3-T2 , đường số 01, đường số 02, đường số 05,đường số 11, đường số 12, đường số 13, đường số 14, đường số 15 phường Hiệp Thành. (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 27/04/2021 07:00:00 15:00:00 - Khu vực đường Đoàn Thị Liên các trạm Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 27/04/2021 07:00:00 17:00:00 - Khu vực khu dân cư Hiệp Thành 3, lưới hạ thế thuộc trạm KDC Hiệp Thành 3-T1 (Nhà trạm), đường số 03, đường số 04, đường số 05, đường số 16, đường số 17, đường số 19, đường số 22, đường số 23 phường Hiệp Thành (TDM)
ĐIỆN LỰC DĨ AN
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/05/2021 07:00:00 16:00:00 Khu vực Đường Chiêu Liêu-KP Chiêu Liêu -Phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ công ty ASTI đến cổng xe lửa 17 -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ Ngã Ba Đông Tân đến ngã tư 550 -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ Ngã Ba Đông Tân đến ngã tư 550 -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 25/04/2021 14:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)
Điện Lực Dĩ An 05/05/2021 07:00:00 16:00:00 Khu vực VP Khu Phố Tây B đến KDC Minh Nhật Huy - phường Đông Hòa - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống Chiếu Sáng bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến Ngã Ba đường Nguyễn Thị Tươi -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực KDC Nguyễn Thị Thành Thiện -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến Ngã Ba đường Nguyễn Thị Tươi -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống CS đường DT 743 -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Công An phường Tân Bình -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực KDC công ty Giấy Vĩnh Xuân đường DT 743C -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 07:00:00 15:00:00 Khu Tái định Cư Đồng Chàm-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An-BD
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống CS đường Nguyễn Thị Minh Khai -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Dướng Nguyễn Thị Khắp từ DT 743C đến công ty Phú Long -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ đầu đường Bùi Thị Cội đến công ty Asti -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 25/04/2021 07:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực KDC DV Tân Bình -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Dọc theo Đường Vũng Thiện đến quán café Vườn Cổ Tích -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ Ngã Ba Đông Tân đến ngã tư 550 -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 25/04/2021 07:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực KDC DV Tân Bình -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực KDC Quốc Thái Thành -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Trần Thị Xanh -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 25/04/2021 14:00:00 15:00:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)
Điện Lực Dĩ An 06/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 07/05/2021 07:00:00 16:00:00 Khu vực Đường Chiêu Liêu-KP Chiêu Liêu -Phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống CS đường DT 743 -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực KDC Nguyễn Cảnh Thiện -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 25/04/2021 07:00:00 07:30:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)
Điện Lực Dĩ An 27/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu Vực KDC Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đđường Cây Da -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Dọc theo Đường Vũng Thiện đến quán café Vườn Cổ Tích -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực KDC Bình Nguyên - phường Bình An - TP Dĩ An - tỉnh Bình Dương
Điện Lực Dĩ An 25/04/2021 07:00:00 07:30:00 -Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)
Điện Lực Dĩ An 28/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Cây Da -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 04/05/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Dọc theo Đường Vũng Thiện đến quán café Vườn Cổ Tích -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
ĐIỆN LỰC THUẬN AN
Điện Lực Thuận An 29/04/2021 08:00:00 14:00:00 TBA Bình Phước 6B
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 09:00:00 13:00:00 Nhánh rẽ Ngọc Phát
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 05:00:00 18:00:00 - Khu vực dọc theo đường Cách Mạng Tháng 8 từ Phú Văn về đến Cầu Cây Trâm (Thuận An) - Khu vực dọc theo An Thạnh 10 và Đường Hồ Văn Mên từ Suối Cát về đến Kho cảng An Sơn, khu vực xã An Sơn (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 05:00:00 06:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Ngã 3 Cây Liễu (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 29/04/2021 08:00:00 15:00:00 Nhánh rẽ NK Hiệp Tiến
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 16:00:00 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Ngã 3 Cây Liễu (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 12:47:00 14:00:00 lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 16:26:00 18:26:00 lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 09:00:00 14:00:00 trạm Tân Thành 2, 3, NT Lê Xê, NT Trương THị Lợi
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 09:40:00 12:45:00 một phần phường Bình Chuẩn
Điện Lực Thuận An 25/04/2021 08:05:00 09:40:00 lưới hạ áp
ĐIỆN LỰC BẾN CÁT
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Hương Phát 2
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Nhà Ở ASXH 6
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Long Trường 1
Điện lực Bến Cát 29/04/2021 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm 11A MP
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Nhà Ở ASXH 7
Điện lực Bến Cát 27/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực các trạm: Phú Thứ 3. Phú Thứ 10, Phú Thứ 15, Ấp 2 Phú An 2, Ấp 2 Phú An 3, 05,17,34 Đình Phú Thuận, Triền Ông Huấn, Nghĩa Thành, Quảng Phát (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 09/05/2021 08:00:00 12:00:00 - Khu vực các trạm: Lò Đường, KDC Lò Đường, ĐĐ Kho bạc, Công An Bến Cát, Công An Bến Cát 2 (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 06:00:00 07:00:00 Các phụ tải thuộc tuyến 472 Lai Khê, nhận nguồn 477 Đô Thị
Điện lực Bến Cát 26/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 11 Tân Định
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Nhà Ở ASXH 1
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Tín Đạt 2
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 16:00:00 Trạm Nutifood (T5) New Yowchern, King Fong
Điện lực Bến Cát 26/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm XN Hạt Điều
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Nhà Ở ASXH 5
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Việt Hùng 3
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm Ván Ép Tân Định 2
Điện lực Bến Cát 28/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực trạm Bến Tranh 2, Bến Tranh 3, Đại Tiến Thành (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm Phát Lợi
Điện lực Bến Cát 27/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực các trạm: Phú Thứ 3. Phú Thứ 10, Phú Thứ 15, Ấp 2 Phú An 2, Ấp 2 Phú An 3, 05,17,34 Đình Phú Thuận, Triền Ông Huấn, Nghĩa Thành, Quảng Phát (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 30/04/2021 08:00:00 16:00:00 Nhánh rẽ XP Power
Điện lực Bến Cát 06/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm 3 KDC HA Ấp 6 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Trương Quốc Khanh
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm HADA
Điện lực Bến Cát 07/05/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực các khách hàng: Ngô Thị Thu Dung, Kim Bảo, Lò Mổ, Dầu khí Thái Bình Dương, SHJ-CPR-VN, Phúc Khang, Quang Minh, Gỗ Thanh Bình Minh, Nguyễn Văn Minh, Chấn Thành, Huỳnh Văn An, Nguyễn Thị Kim Pha, Huỳnh Văn út, Thành phát, Huỳnh Thị Lệ (Bến cát)
Điện lực Bến Cát 27/04/2021 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm: 04 Bàu Trâm, 12 Bàu Trâm, KDC Phú Mỹ, Hải Uyên (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 28/04/2021 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm T.7 TĐC MP2
Điện lực Bến Cát 04/05/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Tiểu Học An Tây A
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 16:00:00 17:00:00 Các phụ tải thuộc tuyến 471 Kiến An, nguồn 478 Trâu Sữa
Điện lực Bến Cát 04/05/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm An Tây 2
Điện lực Bến Cát 04/05/2021 12:30:00 17:00:00 NR Bàu Trâm
Điện lực Bến Cát 06/05/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực các trạm: Phú Thứ 3. Phú Thứ 10, Phú Thứ 15, Ấp 2 Phú An 2, Ấp 2 Phú An 3, 05,17,34 Đình Phú Thuận, Triền Ông Huấn, Nghĩa Thành, Quảng Phát (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm YOO SUNG VINA
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 16:00:00 Trạm Nutifood (T8)
Điện lực Bến Cát 26/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm 23
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Nhà Ở ASXH 3
Điện lực Bến Cát 07/05/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 43 Tân Định
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 06:00:00 07:00:00 Các phụ tải thuộc tuyến 471 Kiến An, nguồn 478 Trâu Sữa
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm SECURENMAN 3
Điện lực Bến Cát 26/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm 114 An Tây
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Nhà Ở ASXH 2
Điện lực Bến Cát 06/05/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm Ấp 4 Chánh Phú Hòa
Điện lực Bến Cát 28/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm 145 Cầu Đò
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm Gốm sứ Lý Phát
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 07:30:00 12:30:00 NR BÁN TRÚ MỸ PHƯỚC
Điện lực Bến Cát 06/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm 1 KDC HA Ấp 6 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 09/05/2021 07:30:00 16:30:00 Khu vực các khách hàng: HOẰNG DỊ,KMS Vina,GIÀY ĐẠI LỘC, JDT, Gỗ Yuu Yuu, Thịnh Long 1,2, BAI YUEN, ISME VN, SHANG ZHI 4,5; KAISER -RB 1,2,3, LINNA, TẤT THỊNH, SÂM ĐẠT, PVTC GIÀY ĐẠI LỘC, GIÀY ĐẠI LỘC T3,T4, JUWON, SUNRISE, VẠN ĐẠT THÀNH, Dệt Jen Hsiang, SUNRISE 1,2 (Bến cát)
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 16:00:00 17:00:00 Các phụ tải thuộc tuyến 472 Lai Khê, nhận nguồn 477 Đô Thị
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Long Trường 3
Điện lực Bến Cát 27/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực Ấp 4 Chánh Phú Hòa, Bù No, KDC Mỹ Phước Khánh, Nguyễn Hữu Hạnh (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 6 KDC Ấp 1 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Liên Hòa
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:00:00 16:00:00 Trạm Nutifood (T5) (T4), (T3) và Nutifood
Điện lực Bến Cát 26/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực Ấp 4 Thới Hòa, Gò Giang, Ấp 4 Thới Hòa (Bến Cát) - Khu vực Cơ sở Ngân Hoàng, Cường Phát, Bảo Thịnh, J & B, Thịnh Phát, Mẹ và Bé, Vĩnh Thạnh, Đủa Lai Hưng (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 29/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực trạmChợ TĐC 3A Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 05/05/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Nhà Ở ASXH 4
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 16:25:00 16:31:00 SCADA
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 10:20:00 13:30:00 trạm JIANG DONG
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 08:25:00 10:35:00 trạm TANGGROUP
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 06:12:00 06:17:00 SCADA
Điện lực Bến Cát 25/04/2021 16:10:00 18:10:00 SCADA
ĐIỆN LỰC DẦU TIẾNG
Điện Lực Dầu Tiếng 04/05/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Đoàn Văn Tiến ấp Định Thọ xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Cầu Lô 29 ấp Đồng Trai xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 08:00:00 10:00:00 TBA Sáu Ná 1 ấp Cây Liễu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 27/04/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Hiệp Lộc xã Định Hiệp, ấp Chiến Thắng, An Phước xã Định An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 13:00:00 16:30:00 TBA Hương Lộ 30-1 ấp Gíáng Hương xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 13:00:00 16:30:00 TBA Hương Lộ 30-2 ấp Gíáng xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 27/04/2021 06:00:00 07:00:00 Ấp Định Thới, An Lộc, Hiệp Lộc xã Định An, ấp Tân Hòa xã Long Hòa, ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 04/05/2021 13:00:00 16:30:00 Ấp Cỏ Trách xã Thanh An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 28/04/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 13:00:00 16:30:00 TBA Ván Hương 1 ấp Định Thọ xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 08:00:00 12:00:00 TBACS Xã Định Hiệp ấp Đồng Trai xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Đoàn Văn Tiến 152 ấp Đồng Trai xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 07/05/2021 07:30:00 12:30:00 Ấp Bàu Khai, Kiến An xã An Lập (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 13:00:00 16:30:00 TBA Ván Hương 2 ấp Định Thọ xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 27/04/2021 17:00:00 18:00:00 Ấp Định Thới, An Lộc, Hiệp Lộc xã Định An, ấp Tân Hòa xã Long Hòa, ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 06/05/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Ấp 3 Định Hiệp ấp Đồng Trai xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)
ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Chợ Trúc Quyên (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Đài Chiến Thắng dọc đường Võ Thị Sáu đến Cty Nhất Kiến (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 Từ Cầu Khánh Vân dọc Đường ĐT 747B đến Cây Xăng Thống Nhất (Tân Uyên).
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 - Khu vực Cụm CN Lý Đan (Tân Uyên). - Khu vực từ Ngã 4 UB Khánh Bình cũ dọc đường ĐH 406 đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên).
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Chợ Tân Khánh dọc đường HL 417 đến Cây Xăng Tân Thanh (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía trái đến Cty Gỗ Tân Thành, từ Ngã 4 CX Hạnh Nguyên dọc đường Võ Thị Sáu đến KDC Vị Hảo ( Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Cổng KCN Nam Tân Uyên dọc đường ĐT 746 đến Cầu Tân Hội, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Ngã 4 Bà Tri, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Cty Pê tông Khánh Bình (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực từ Ngã 3 Tua 12 dọc đường ĐT 743 đường dây phía phải đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 4 UB Khánh Bình cũ dọc đường ĐH 406 đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên).
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên).
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 3 Tua 12 dọc đường ĐT 743 đường dây phía phải đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực từ Chợ Tân Khánh dọc đường HL 417 đến Cây Xăng Tân Thanh (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Chợ Trúc Quyên (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 04:25:00 07:00:00 Khu vực nhánh rẽ Công ty Thảo Nguyên
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 13:15:00 14:35:00 Khu vực trạm Nhà trọ Nguyễn Hoàng Thao Phường Uyên Hưng - TX Tân Uyên
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 09:50:00 12:01:00 Khu vực nhánh rẽ Kim Chung Phường Uyên Hưng - TX Tân Uyên
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 07:04:00 09:04:00 SCADA
Điện Lực Tân Uyên 25/04/2021 09:30:00 11:30:00 Khu vực trạm CTY TNHH GỐM TÍN MỸ Phường Tân Phước Khánh - TX Tân Uyên
ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO
Điện lực Phú Giáo 09/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 7 xã An Linh (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 26/04/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Bàu Trư xã An Bình (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 08/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Sen, Đồng Tâm xã An Bình (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 26/04/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Cây Cam xã An Bình (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 28/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 1B, Bàu Cỏ xã Phước Hòa, ấp 7 xã Tân Long (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 05/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bến Cát xã Phước Sang (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 25/04/2021 09:40:00 13:05:00 Trạm Trúc Anh
Điện lực Phú Giáo 25/04/2021 09:35:00 13:00:00 Trạm Thảo Tâm
ĐIỆN LỰC TRUNG TÂM
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 06:00:00 18:00:00 - Khu vực từ Cổng KCN Nam Tân Uyên dọc đường ĐT 746 đến Cầu Tân Hội, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Ngã 4 Bà Tri, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Cty Pê tông Khánh Bình (Tân Uyên)
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 08:20:00 18:00:00 Cty R&T Locks
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 09:35:00 12:10:00 Trạm 2 Trung Chuyển Nước Thải
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 09:35:00 12:10:00 Cty Kewpie VN
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 12:20:00 16:00:00 Nhà xưởng Vsip 2A T1
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 10:40:00 16:00:00 Cty Gỗ Hoàng Huy
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 12:50:00 16:00:00 Nhánh rẽ nhà xưởng Vsip 2A T3
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 10:40:00 16:00:00 Cty Gỗ Hoàng Huy
Điện lực Trung Tâm 25/04/2021 12:35:00 16:00:00 Nhà xưởng Vsip 2A T2
ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 09:30:00 14:00:00 - Mất điện dọc hai bên đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường N3 KCN Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 06:00:00 07:00:00 mất điện khu vực bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến QL13; mất điện khu vực bên phải đường QL13 từ Khu nhà ở An Sinh Xã Hội Becamex đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 09:30:00 14:00:00 - Mất điện dọc hai bên đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường NC KCN Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực bên phải đường QL13 từ ngã 3 Bến Ván đến VP khu phố Cây xăng thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng. Khu vực dọc hai bên đường giao thông nông thôn từ ngã 3 Bia Chiến Thắng đến Cty Hồng Tín Khu vực dọc bên trái đường quốc lộ 13 từ cổng Khu Công Nghiệp Bàu Bàng đến địa phận hành chánh Bàu Bàng - Bến Cát, CTY thép Tự Lực
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 16:00:00 17:00:00 mất điện khu vực bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến QL13; mất điện khu vực bên phải đường QL13 từ Khu nhà ở An Sinh Xã Hội Becamex đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát
Điện lực Bàu Bàng 28/04/2021 08:00:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 16:00:00 17:00:00 Khu vực bên phải đường QL13 từ ngã 3 Bến Ván đến VP khu phố Cây xăng thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng. Khu vực dọc hai bên đường giao thông nông thôn từ ngã 3 Bia Chiến Thắng đến Cty Hồng Tín Khu vực dọc bên trái đường quốc lộ 13 từ cổng Khu Công Nghiệp Bàu Bàng đến địa phận hành chánh Bàu Bàng - Bến Cát, CTY thép Tự Lực
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, bên trái Quốc lộ 13 từ cổng khu công nghiệp Bàu Bàng đến văn phòng Khu Phố Cấy Sắn, hai bên đường Quốc lộ 13 từ văn phòng Khu Phố Cấy Sắn đến trạm thu phí Chơn Thành
Điện lực Bàu Bàng 25/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực bên phải đường Quốc lộ 13 từ ngã ba Bến Ván đến văn phòng Khu Phố Cấy Sắn
ĐIỆN LỰC BẮC TÂN UYÊN
Điện Lực Bắc Tân Uyên 25/04/2021 08:20:00 15:55:00 trạm Cty Seung Tea

MAI UYÊN