Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 14/11-20/11/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 14/11-20/11/2021
Ngày Từ- Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
07:00 ngày 16/11/2021 11:00 ngày 16/11/2021 T 1- ĐƯỜNG 2 THÁNG 9
07:00 ngày 16/11/2021 11:00 ngày 16/11/2021 BÌNH MINH 1 (CTY KIM HƯNG LONG)
07:00 ngày 17/11/2021 07:30 ngày 17/11/2021 PHAN CHÂU TRINH 3
10:30 ngày 17/11/2021 11:00 ngày 17/11/2021 PHAN CHÂU TRINH 3
14:00 ngày 17/11/2021 17:00 ngày 17/11/2021 HOÀ CƯỜNG 8
07:00 ngày 18/11/2021 11:00 ngày 18/11/2021 TRIỆU NỮ VƯƠNG
07:00 ngày 18/11/2021 11:00 ngày 18/11/2021 NGUYỄN TRÃI 1
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
00:00 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thành Lợi
00:00 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thép Dana-Ý T2
00:00 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Industries
00:00 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 TC Motor
00:00 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Kho Vận Thuận Phong
00:00 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Yajie
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 TBA Khu Đường 6
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Hóa Chất Hòa Khánh
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Cty VPT
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Trung Á
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Cty In Đà Nẵng
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Deahan T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Dacotex
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Cơ Điện Lạnh
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Quang Thanh
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Duy Vũ
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 CN Tàu Thủy
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Lê Đức Thành
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Đông Sơn
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Acecook
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 DVTH Miền Trung
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 B.M.F
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Lắp Máy Miền Nam T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Kỹ Thuật VN
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Nam Thái
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Việt Hồng
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Giấy Vĩnh Nghiệp
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Quản Lý SC Đường Bộ
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Kho Xăng Dầu K14
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Quang Thanh T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Deawon T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 XN Bêtông Dinco
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Hùng Thúy
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Đức Việt
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Giấy Vàng
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Nga Tuấn
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Giấy Rạng Đông+LPH.Phú
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Bao Bì VN
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Tự Dùng Thép Thái Bình Dương
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 NBB
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Bao Bì ABC
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 CS ĐS4 KCN
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Viettel T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Hiệp Nghĩa
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Cảnh Sát PCCC
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Phan Nguyên Khôi
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 NCH
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Cường Thịnh
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Yuri 2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Tấn Quốc
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Việt Khang
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 An Đại Lợi
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 MP Pack
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 CS KCNHK MR
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Trường Giang
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thép Hòa Phát B
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thép Hòa Phát
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Dahaco
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Cơ Khí Mạ
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Dana-Ý T3
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Kim Cương Kính
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 TCIE
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Fukui
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Moritor 2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Yuri
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Moritor 1
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 VN Kanzaki
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Oishi
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Vinamilk T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Telala
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Tường Hựu
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Cafe Long
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Năng Lượng Xanh T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Lắp Máy Miền Nam T3
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thép Hòa Phát T7
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thép Hòa Phát T8
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thép Hòa Phát T9
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Keyhingtoys T4
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Lovepop
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Yusen T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Daiwa Khu B
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Tuấn Đức
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Logitem
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Công ty MFC
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thép Dana Úc
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Keytronic
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Nippon
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Vafi
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Ba An
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Thanh Phú
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Bao bì ABC T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Keyhinge Toys T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 SeaRee
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Việt Nam Hungary 1
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 SunMN
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Hiệp Nghĩa T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Bá Lộc
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Toda
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 CP Trường Giang T1
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 CP Trường Giang T2
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Công ty THT
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Kim Tín
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Nhôm Kính Nam Ân
05:30 ngày 14/11/2021 17:30 ngày 14/11/2021 Tôn Đông Á
07:30 ngày 14/11/2021 12:00 ngày 14/11/2021 Cocacola
07:30 ngày 14/11/2021 12:00 ngày 14/11/2021 Cocacola T2
08:00 ngày 14/11/2021 10:30 ngày 14/11/2021 Lâm Sản Xuất Khẩu T2
08:00 ngày 14/11/2021 10:30 ngày 14/11/2021 Lâm Sản Xuất Khẩu
08:00 ngày 14/11/2021 10:30 ngày 14/11/2021 Lâm Sản Xuất Khẩu T3
07:30 ngày 15/11/2021 10:30 ngày 15/11/2021 KDC Hòa Phát 3 - T1
10:00 ngày 15/11/2021 11:00 ngày 15/11/2021 TBA Đào Sư Tích
13:30 ngày 15/11/2021 16:30 ngày 15/11/2021 KDC Hoà Phát 4 T1
07:30 ngày 16/11/2021 10:30 ngày 16/11/2021 KDC Trung Nghĩa T1
13:30 ngày 16/11/2021 16:30 ngày 16/11/2021 KDC Trung Nghĩa T2
07:00 ngày 17/11/2021 12:00 ngày 17/11/2021 Nguyễn Trãi 2
07:00 ngày 17/11/2021 12:00 ngày 17/11/2021 TBA Ký Túc Xá T2
07:00 ngày 17/11/2021 12:00 ngày 17/11/2021 KTX Phía Tây
07:30 ngày 17/11/2021 10:30 ngày 17/11/2021 Nguyễn Chánh
07:30 ngày 17/11/2021 10:30 ngày 17/11/2021 Âu Cơ 3
13:30 ngày 17/11/2021 16:30 ngày 17/11/2021 Ngã Ba Huế 6
13:30 ngày 17/11/2021 16:30 ngày 17/11/2021 Đa Phước 2T1
07:30 ngày 18/11/2021 10:30 ngày 18/11/2021 Đa Phước 2
13:30 ngày 18/11/2021 16:30 ngày 18/11/2021 KDC Hòa Minh 2- T7
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
06:30 ngày 15/11/2021 07:30 ngày 15/11/2021 Tân Trà 3
07:30 ngày 15/11/2021 11:30 ngày 15/11/2021 KDC Mân Thái 2
11:30 ngày 15/11/2021 12:30 ngày 15/11/2021 Tân Trà 3
13:00 ngày 15/11/2021 14:00 ngày 15/11/2021 KDC Tân Trà 3 T4
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 Đồng Nò
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 Đa Mặn 4
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 Trần Văn Đán T1
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 Xử lý nước thải NHS
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 Trận địa pháo C11
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 Trạm bơm XLNT 8.1
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn
13:30 ngày 15/11/2021 17:00 ngày 15/11/2021 XLNT Ngũ Hành Sơn T2
16:30 ngày 15/11/2021 17:30 ngày 15/11/2021 KDC Tân Trà 3 T4
06:30 ngày 16/11/2021 07:30 ngày 16/11/2021 Vùng 3 Đông Hải
11:30 ngày 16/11/2021 12:30 ngày 16/11/2021 Vùng 3 Đông Hải
13:00 ngày 16/11/2021 14:00 ngày 16/11/2021 Đông Hải 5
16:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Đông Hải 5
06:30 ngày 17/11/2021 07:30 ngày 17/11/2021 KDC Bến Thành
11:30 ngày 17/11/2021 12:30 ngày 17/11/2021 KDC Bến Thành
13:00 ngày 17/11/2021 14:00 ngày 17/11/2021 KDC Bến Thành T2
16:30 ngày 17/11/2021 17:30 ngày 17/11/2021 KDC Bắc XLDD
07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 KDC Bắc XLDD
07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 Mỹ Đa Đông 4
07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 KDC Bắc Mỹ An
07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 KDC Bắc Mỹ An T2
07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 Tổng cục an ninh
07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 TBA Bà Huyện Thanh Quan (HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG )
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
15-11-21 11:30 ngày 15/11/2021 Quá Giáng 1
13:30 ngày 15/11/2021 17:30 ngày 15/11/2021 Tiểu Đoàn 66
07:30 ngày 16/11/2021 11:30 ngày 16/11/2021 Phong Bắc 3
13:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Hoà Cầm 1
07:30 ngày 17/11/2021 11:30 ngày 17/11/2021 Thôn Nam Sơn
13:30 ngày 17/11/2021 17:30 ngày 17/11/2021 Ánh sáng Trường Quân Chính
07:30 ngày 18/11/2021 08:30 ngày 18/11/2021 KDC Khuê Trung T1
10:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 KDC Khuê Trung T1
13:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 TBA Trâm Anh
16:30 ngày 18/11/2021 17:30 ngày 18/11/2021 TBA Trâm Anh
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
07:30 ngày 16/11/2021 11:30 ngày 16/11/2021 Phú Hạ 2
10:00 ngày 16/11/2021 11:30 ngày 16/11/2021 Phú Hạ
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 Trung Sơn
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 Vân Dương
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 Hòa Liên 2
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 An Ngãi Đông 2
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 TĐC Hòa Liên 5
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 TBA Vân Dương 2
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 KDC Nam Nguyễn Tất Thành
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 Chiếu sáng NTT T3
06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 KDC Thanh Lộc Đán 3
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Nguyễn Đức Trung
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Xuân Hòa 3
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 KDC Bến Xe
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Công Ty Điện Chiếu Sáng
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Xuân Hòa 1
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Thanh Lộc Đán 2
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Điện Biên Phủ 2
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Xuân Hòa 5
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 KDC Đ.B.Phủ T1
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Thanh Lộc Đán
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 KDC T.L.Đán Mới
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Điện Biên Phủ 3
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Điện Biên Phủ 4
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Bưu điện Xuân Hòa KV2
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Bệnh viện KV2
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 Công ty VDA T1
05:30 ngày 16/11/2021 17:30 ngày 16/11/2021 VDA T2
07:30 ngày 18/11/2021 08:30 ngày 18/11/2021 Phạm Nhữ Tăng
10:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 Phạm Nhữ Tăng
13:00 ngày 18/11/2021 14:00 ngày 18/11/2021 Trường Chinh 3
15:30 ngày 18/11/2021 16:30 ngày 18/11/2021 Trường Chinh 3

Mai Uyên