Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9/5-15/5/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9/5 - 15/5/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 9/5-15/5/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
16/5/21 6:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa, KP Cầu Hang – P.Hóa An)
16/5/21 6:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần Công ty Pouchen VN – P.Hóa An)
16/5/21 6:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An)
15/5/21 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất)
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
10/5/21 10:15:00 12:45:00 Ấp Tân Lập - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
12/5/21 9:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã La Ngà - Huyện Định Quán.
12/5/21 7:45:00 10:00:00 Khu 10 Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
10/5/21 8:00:00 10:00:00 Ấp Cầu Ván, Thái Hòa 1 - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
10/5/21 8:00:00 11:00:00 Ấp 5B -Xã Đăklua - Huyện Tân Phú.
12/5/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 6A, Ấp 6B - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú.
12/5/21 14:00:00 16:30:00 Khu 3, 4, 6, 7 Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
13/5/21 8:00:00 9:30:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
12/5/21 10:15:00 12:30:00 Khu 10 Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
11/5/21 8:45:00 11:30:00 Ấp Cây Xăng, Suối Rút và Ấp Chợ: -Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
14/5/21 8:30:00 9:45:00 Ấp 2 - Xã Phú Thịnh - Huyện Định Quán.
10/5/21 14:00:00 16:30:00 Ấp Tân Lập - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
14/5/21 10:30:00 12:00:00 Ấp 8 - Xã Phú Thịnh - Huyện Định Quán.
13/5/21 10:45:00 12:45:00 Ấp 94, Suối Duôi - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán.
11/5/21 13:45:00 16:30:00 Ấp Phú Dòng -Xã Phú Cường - Huyện Định Quán.
10/5/21 8:45:00 11:30:00 Ấp ĐỨC THẮNG 2 - Xã Túc Trưng- Huyện Định Quán.
13/5/21 14:00:00 16:30:00 Ấp 1, 2 và Ấp Chợ - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
14/5/21 7:45:00 10:15:00 Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân, Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh và Khu 12 Thị trấn Tân Phú - Huyện Định Quán.
10/5/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 10 -Xã Đăklua - Huyện Tân Phú.
12/5/21 8:00:00 14:30:00 Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
13/5/21 8:00:00 10:30:00 Ấp 1 - Xã La Ngà - Huyện Định Quán.
14/5/21 8:30:00 14:00:00 Ấp 1, 2 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán
10/5/21 13:30:00 16:00:00 Ấp Tân Lập - Xã PhúTúc - Huyện Định Quán và Ấp Bạch Lâm - Xã Gia Tân 2 - Huyện Thống Nhất.
11/5/21 10:15:00 12:45:00 Ấp Đồn Điền 1, 2 -Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán.
10/5/21 13:30:00 16:30:00 Ấp 6 -Xã Đăklua - Huyện Tân Phú.
13/5/21 10:15:00 11:45:00 Ấp 5, 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
13/5/21 13:30:00 15:00:00 Ấp 2, 3 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
14/5/21 14:00:00 16:30:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Định Quán.
13/5/21 8:45:00 11:45:00 Ấp Phú Lợi, Phú Thắng - xã Phú Trung - huyện Tân Phú
14/5/21 10:30:00 12:15:00 Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân, - Huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
9/5/21 8:00:00 9:30:00 Công ty TNHH Long Tân
15/5/21 13:30:00 16:30:00 Nhánh Vĩnh Hải
9/5/21 9:30:00 12:00:00 Công ty TNHH TIC
16/5/21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
9/5/21 7:30:00 18:30:00 Một phần Ấp Ông Hường - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu
22/5/21 13:30:00 16:30:00 ấp 3 xã Hiếu Liêm
9/5/21 13:30:00 16:30:00 Một phần Khu 2 - Ấp Bình Thạch – xã Bình Hòa – huyện Vĩnh Cửu
15/5/21 8:30:00 11:30:00 Nhánh Thành Phú Phát
10/5/21 13:30:00 16:30:00 nhánh Gỗ Trí Việt
11/5/21 13:30:00 16:30:00 Nhánh Cánh Đồng Vàng
9/5/21 8:30:00 11:30:00 Trạm Dũng Khanh & trạm Dũng Khanh 1 - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu
11/5/21 8:30:00 11:30:00 Nhánh Đông Vương
12/5/21 13:30:00 16:30:00 Nhánh Bắc Hồng
15/5/21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp 2 , một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân
9/5/21 8:30:00 11:30:00 Nnhánh Phú Khang Thịnh 1
9/5/21 13:30:00 16:30:00 Trạm Mỏ Đá Hóa An 2 - xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
13/5/21 8:30:00 11:30:00 Nhánh CM Bửu Long
13/5/21 13:30:00 16:30:00 Nhánh Mỏ Đá Thạnh Phú 8
15/5/21 10:00:00 12:00:00 Một phần KP1 TT Vĩnh An
15/5/21 13:30:00 16:30:00 Nhánh Minh Thành 2
10/5/21 8:30:00 11:30:00 nhánh Tuấn Hiền
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
10/5-/21 9:45:00 12:15:00 Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2
10/5/21 12:45:00 15:15:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
12/5/21 9:45:00 12:15:00 Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung
12/5/21 15:15:00 17:15:00 Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung
15/5/21 7:45:00 15:15:00 Khu phố Lập Thành, Trần Hưng Đạo - Thị trấn Dầu Giây
16/5/21 7:30:00 17:00:00 Khu phố Lập Thành - Thị trấn Dầu Giây
10/5/21 15:15:00 17:15:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
12/5/21 7:15:00 9:45:00 Khu phố Lập Thành, Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây
13/5/21 7:15:00 9:45:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3
12/5/21 7:15:00 9:45:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2- xã Gia Tân 2
13/5/21 9:45:00 12:15:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
10/5/21 7:15:00 10:15:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
12/5/21 12:45:00 15:15:00 Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung
13/5/21 12:45:00 15:15:00 Ấp Gia Yên, Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3
10/5/21 10:15:00 12:15:00 Ấp Đức Long 3- xã Gia Tân 2
13/5/21 15:15:00 17:15:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3; Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm
10/5/21 7:15:00 9:45:00 Ấp Ngô Quyền - xã Bàu Hàm 2
13/5/21 7:15:00 8:45:00 Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
16/5/21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần hẻm Thánh Mẫu phường Xuân Hòa, khu phố 3 phường Xuân Bình TP Long Khánh.
11/5/21 9:00:00 10:30:00 Mất điện khách hàng Nguyễn Anh Tuấn.
16/5/21 7:30:00 17:30:00 Mất điện đường Nguyễn Du, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ phường Xuân An TP Long Khánh.
9/5/21 8:30:00 11:30:00 Mất điện khách hàng công ty DELTA
14/5/21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần khu 8,9 ấp Cẩm Tân, tổ 10 ấp Tân Phong phường Xuân Tân TP Long Khánh.
16/5/21 7:30:00 17:30:00 - Mất điện một phần khu phố 3 phường Xuân Bình TP Long Khánh.
16/5/21 9:00:00 11:30:00 Mất điện khách hàng công ty AMECO
11/5/21 10:30:00 12:30:00 Mất điện khách hàng CB Gổ Khang.
16/5/21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần Cư xá 60 căn phường Xuân Hòa TP Long Khánh.
11/5/21 7:30:00 8:30:00 Mất điện một phần khu phố 2 phường Xuân Bình TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
10/5/21 9:00:00 11:00:00 TBA Công ty TNHH Đại Hùng Chính
13/5/21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp An Chu, Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom
9/5/21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, một phần ấp 1, ấp 4, ấp 5, xã Sông Trầu; Một phần KP 2, 3, H. Trảng Bom
13/5/21 8:00:00 12:00:00 TBA Công ty Yahoon
10/5/21 11:00:00 13:00:00 TBA Trường THCS Lý Tự Trọng
9/5/21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, một phần ấp 1, ấp 4, ấp 5, xã Sông Trầu; Một phần KP 2, 3, H. Trảng Bom
9/5/21 17:30:00 18:00:00 Một phần ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
13/5/21 12:00:00 16:00:00 TBA Công ty Great Veca
15/5/21 8:00:00 10:00:00 TBA Công ty Nhật Nông
10/5/21 13:00:00 15:00:00 TBA Công ty TNHH Bochang Dona Tours (Nhà Hàng Gold)
11/5/21 8:00:00 12:00:00 TBA gạch Không Nung và TBA DNTN Duy Đại Phát
14/5/21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.
14/5/21 12:00:00 14:00:00 TBA Chi Cục Hải Quan
9/5/21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, một phần ấp 1, ấp 4, ấp 5, xã Sông Trầu; Một phần KP 2, 3, H. Trảng Bom
9/5/21 6:00:00 6:30:00 Một phần ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
9/5/21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, một phần ấp 1, ấp 4, ấp 5, xã Sông Trầu; Một phần KP 2, 3, H. Trảng Bom
9/5/21 17:30:00 18:00:00 Một phần KP 2, 3 thị Trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
11/5/21 8:00:00 12:00:00 TBA Công ty CP Vĩnh Đại
12/5/21 8:00:00 12:00:00 TBA Công ty Kim Hoàng
12/5/21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.
14/5/21 8:00:00 12:00:00 TBA Công ty Dinh Dưỡng Á Châu
14/5/21 12:00:00 16:00:00 TBA Công ty Phát Hoàng Long
12/5/21 12:00:00 16:00:00 TBA Công ty HHCN Geo-Gear
9/5/21 6:00:00 6:30:00 Một phần KP 2, 3 thị Trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
9/5/21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, một phần ấp 1, ấp 4, ấp 5, xã Sông Trầu; Một phần KP 2, 3, H. Trảng Bom
11/5/21 8:00:00 12:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.
11/5/21 12:00:00 16:00:00 TBA Công ty An Thiên Lý
14/5/21 8:00:00 12:00:00 TBA Công ty Công Nghiệp Boss
11/5/21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
10/5/21 8:00:00 11:00:00 TBA Vũ Thị Thu Thủy
11/5/21 8:00:00 12:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.
14/5/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
15/5/21 10:00:00 12:00:00 TBA Công ty TNHH Kao Minh
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
13/5/21 9:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Công ty TNHH SX TM Đồng Phát - Phường Phước Tân
11/5/21 10:30:00 11:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước
9/5/21 8:15:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 2000kVA Chien 4 và trạm 1000kVA Chien 8.
12/5/21 8:00:00 9:45:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 150kVA Công ty TNHH SX - TM Phước An Hưng - Xã An Phước
12/5/21 9:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Gạch Hiệp Phương Phát tại trụ 20/10/4 nhánh Phù Sa
13/5/21 9:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1 - 3x75kVA Cơ Sở Vũ Đức Kiên - Xã Phước Thái
13/5/21 8:15:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Khu Dân Cư Quảng Ngãi - Xã Tân Hiệp
14/5/21 9:45:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Phụng Luật - Phường Tam Phước
14/5/21 8:00:00 9:45:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty TNHH MTV Chăn Nuôi Tám Do - Xã Bàu Cạn
9/5/21 10:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Trường THPT Long Thành.
14/5/21 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân
12/5/21 8:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân
9/5/21 10:30:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm (2000+4000)kVA T2 Công ty AVA
13/5/21 8:00:00 9:45:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Cơ Khí Nhật Nam - Phường Phước Tân
9/5/21 11:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải sau trụ 41/33/1 tuyến 473 Khải Toàn (đang nhận điện tuyến 475 Tân Dương)
13/5/21 7:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 2, một phần ấp 3, một phần khu Bàu Cá - Xã An Phước
14/5/21 9:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA Công ty TNHH Nông Nghiệp Gia Bảo - Xã Bàu Cạn
16/5/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trên Đường số 5, một phần phụ tải trên Đường số 1 - KCN Long Thành
12/5/21 13:30:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân
12/5/21 14:30:00 16:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân
11/5/21 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước
13/5/21 8:00:00 9:45:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1 - 3x50kVA Cơ Sở Vũ Xuân Kỷ - Xã Phước Thái
14/5/21 8:00:00 9:45:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x37.5kVA Công ty TNHH Mật Ong Triều Cầm - Phường Tam Phước
9/5/21 8:00:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Gạch Men Ý Mỹ.
16/5/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trên Đường số 5, một phần phụ tải trên Đường số 1 - KCN Long Thành
16/5/21 8:30:00 11:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty TNHH August Sport - KCN Tam Phước
12/5/21 8:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân
16/5/21 13:00:00 15:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Công ty TNHH Jinmyung Vina - KCN Tam Phước
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
10/5/21 10:00:00 11:45:00 10h00 - 11h15: Trạm khách hàng Công ty Đức Lập Phát - Ấp 1, Xuân Hưng.
10/5/21 9:00:00 9:45:00 09h00 - 09h45: Trạm khách hàng Cơ sở gạch Ngọc Hòa - Ấp 4, Xuân Hưng.
10/5/21 8:00:00 8:45:00 08h00 - 08h45: Trung tâm văn hóa học tập công đồng xã Xuân Tâm.
11/5/21 8:00:00 11:30:00 08h00 - 12h00: Một phần các ấp Thọ Tân, Thọ Trung - xã Xuân Thọ.
11/5/21 9:30:00 11:30:00 09h30 - 12h00: Một phần xã Xuân Thọ và một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã ba Bảo Chánh đến ngã tư Xuân Thọ).
10/5/21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần ấp 8 - xã Xuân Bắc.
11/5/21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần các ấp Thọ Chánh, ấp Thọ Phước, ấp Thọ Bình - xã Xuân Thọ.
12/5/21 6:00:00 17:00:00 06h00 - 17h00: Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp-xã Xuân Hiệp.
11/5/21 9:00:00 12:00:00 09h00 - 12h00: Một phần âp Thọ Phước, Thọ Lộc - xã Xuân Thọ.
13/5/21 7:30:00 12:30:00 07h30 - 12h30: Một phần ấp Thọ Hòa - xã Xuân Thọ.
13/5/21 11:00:00 16:30:00 11h00 - 16h30: Một phần ấp 1 - xã Xuân Bắc.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
13/5/21 10:45:00 12:45:00 Ấp 94, Suối Duôi - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán.
11/5/21 8:45:00 11:30:00 Ấp Cây Xăng, Suối Rút và Ấp Chợ: -Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
14/5/21 8:30:00 9:45:00 Ấp 2 - Xã Phú Thịnh - Huyện Định Quán.
10/5/21 14:00:00 16:30:00 Ấp Tân Lập - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
14/5/21 10:30:00 12:00:00 Ấp 8 - Xã Phú Thịnh - Huyện Định Quán.
13/5/21 8:45:00 11:45:00 Ấp Phú Lợi, Phú Thắng - xã Phú Trung - huyện Tân Phú
14/5/21 10:30:00 12:15:00 Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân, - Huyện Định Quán.
10/5/21 13:30:00 16:00:00 Ấp Tân Lập - Xã PhúTúc - Huyện Định Quán và Ấp Bạch Lâm - Xã Gia Tân 2 - Huyện Thống Nhất.
11/5/21 10:15:00 12:45:00 Ấp Đồn Điền 1, 2 -Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán.
11/5/21 13:45:00 16:30:00 Ấp Phú Dòng -Xã Phú Cường - Huyện Định Quán.
12/5/21 10:15:00 12:30:00 Khu 10 Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
12/5/21 7:45:00 10:00:00 Khu 10 Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
10/5/21 8:00:00 11:00:00 Ấp 5B -Xã Đăklua - Huyện Tân Phú.
12/5/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 6A, Ấp 6B - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú.
12/5/21 14:00:00 16:30:00 Khu 3, 4, 6, 7 Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
13/5/21 8:00:00 9:30:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
10/5/21 8:00:00 10:00:00 Ấp Cầu Ván, Thái Hòa 1 - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
10/5/21 8:45:00 11:30:00 Ấp ĐỨC THẮNG 2 - Xã Túc Trưng- Huyện Định Quán.
13/5/21 14:00:00 16:30:00 Ấp 1, 2 và Ấp Chợ - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
14/5/21 7:45:00 10:15:00 Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân, Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh và Khu 12 Thị trấn Tân Phú - Huyện Định Quán.
10/5/21 10:15:00 12:45:00 Ấp Tân Lập - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
12/5/21 9:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã La Ngà - Huyện Định Quán.
10/5/21 13:30:00 16:30:00 Ấp 6 -Xã Đăklua - Huyện Tân Phú.
10/5/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 10 -Xã Đăklua - Huyện Tân Phú.
12/5/21 8:00:00 14:30:00 Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
13/5/21 8:00:00 10:30:00 Ấp 1 - Xã La Ngà - Huyện Định Quán.
14/5/21 8:30:00 14:00:00 Ấp 1, 2 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán
13/5/21 10:15:00 11:45:00 Ấp 5, 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
13/5/21 13:30:00 15:00:00 Ấp 2, 3 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
14/5/21 14:00:00 16:30:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
16/5/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 8 xã Nhân Nghĩa, Ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo

MAI UYÊN