Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 20/1 đến 26/1/2021

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 20/1 đến 26/1/2021, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
20/01/2021 H29JR068D Một phần ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 10h30
21/01/2021 H39CR075D Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông Từ 9h00 - 10h00
B29LR038D Một phần ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm Từ 13h00 - 14h00
22/01/2021 H39CR050D Một phần ấp Xuân Thới Đông 2 và ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 11h30
H39CR049D Một phần ấp Xuân Thới Đông 2 và ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 11h30

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

HOÀNG GIA