Lịch cúp điện Long An từ ngày 26/4 đến 1/5/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 25/04 đến 01/05/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ (26/4 - 1/5)
Điện lực Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TÂN AN
Điện Lực Tân An 28/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần đường Khương Minh Ngọc thuộc Ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
Điện Lực Tân An 27/04/2021 08:30:00 12:00:00 Một phần đường Võ Duy Tạo, Phạm Văn Tuấn thuộc Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B - xã Lợi Bình Nhơn
Điện Lực Tân An 26/04/2021 07:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Văn Quá thộc Ấp Rạch Chanh, Ấp Bình An B, Ngãi Lợi B - xã Lợi Bình Nhơn
Điện Lực Tân An 26/04/2021 13:00:00 17:00:00 Đường Mai Bá Hương, Trần Thị Đức, Quách Văn Tuấn thuộc Kp Thọ Cang - phường 5
Điện Lực Tân An 27/04/2021 08:30:00 12:00:00 Một phần đường Võ Duy Tạo, Phạm Văn Tuấn thuộc Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B - xã Lợi Bình Nhơn
Điện Lực Tân An 28/04/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần đường Châu Thị Kim, Huỳnh Công Phên thuộc Ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 10:15:00 10:45:00 Công ty Matec
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 08:00:00 08:30:00 Công ty Matec
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 09:30:00 10:00:00 Công ty Giten
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 07:00:00 08:00:00 Công ty Ý Thanh, Công ty YMT
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 08:00:00 11:30:00 Cây xăng Phước Lộc Thọ
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 11:00:00 11:30:00 Công ty Vạn Phát
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 08:45:00 09:15:00 Công ty Sung Hwa Vina
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 07:30:00 11:30:00 Công Ty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa Long An
Điện Lực Thủ Thừa 25/04/2021 13:00:00 16:00:00 Công Ty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa Long An
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 08:00:00 11:30:00 cty vinh cường
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 09:15:00 10:15:00 một phần xã an ninh tây
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 13:00:00 16:30:00 cơ sở đạt thành
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 13:00:00 14:00:00 cty tân đức
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 11:15:00 12:15:00 một phần xã mỹ hạnh nam
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 08:00:00 11:00:00 một phần xã đức hòa đông
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 11:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 08:00:00 11:30:00 cty songwol vina
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 15:30:00 16:30:00 cty bmc vn
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 08:00:00 11:30:00 cty vĩnh hòa thành
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 11:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ, hựu thạnh
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông, tt đức hòa
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 11:00:00 11:45:00 cty đồ mộc vn
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 09:00:00 09:45:00 cty speed vina
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 13:00:00 16:00:00 một phần xã đức hòa đông
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 14:15:00 15:15:00 cty tân thành lập
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 08:00:00 08:45:00 cty bách vạn phú
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 13:00:00 14:00:00 cty acv
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 08:00:00 11:00:00 một phần xã đức hòa đông
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 11:00:00 14:00:00 một phần xã đức lập hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 13:00:00 16:30:00 cty hưng thịnh lợi
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 09:00:00 09:45:00 cty yen fong yu
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 11:00:00 11:45:00 cty đệ nhất
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 10:30:00 11:30:00 một phần xã hiệp hòa
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 14:15:00 15:15:00 cty thu thu ngân
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 11:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 08:00:00 11:30:00 cty an việt
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 10:00:00 11:00:00 một phần xã đức lập hạ
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 08:00:00 08:45:00 cty bình vinh
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 13:00:00 14:00:00 cty akkoh enterprise
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 09:00:00 09:45:00 cty cao lộc phát
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 10:00:00 10:45:00 cty anh nhi
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 09:00:00 09:45:00 cty fkk vn
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 15:30:00 16:30:00 cơ sở uy sĩ sơn
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 11:00:00 11:45:00 cty thuận tiến long an
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 08:00:00 08:45:00 cty nghị phong
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 13:00:00 16:00:00 một phần tt hậu nghĩa
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 07:30:00 11:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 08:00:00 11:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 13:00:00 16:30:00 cty kanaan sài gòn
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 08:00:00 16:00:00 cty an phát
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã hựu thạnh, đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 07:30:00 08:30:00 một phần xã hòa khánh nam
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 08:45:00 09:45:00 một phần xã tân phú
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 13:00:00 16:30:00 cty việt phú
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 09:00:00 09:45:00 cty huỳnh mai
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 10:00:00 10:45:00 cty phương anh
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 11:00:00 17:00:00 một phần xã hựu thạnh, đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 08:00:00 11:30:00 cty an khang liksin
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 10:00:00 11:00:00 một phần xã đức lập hạ
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 13:00:00 14:00:00 cty thành đạt
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức lập hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 13:00:00 16:00:00 một phần xã tân mỹ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 14:15:00 15:15:00 cty vương thành
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 08:00:00 12:00:00 một phần xã lộc giang
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 14:15:00 15:15:00 cty lucky
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 08:00:00 16:00:00 cty tuyết trân
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 10:00:00 10:45:00 cty resco
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ, hựu thạnh
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 08:00:00 12:00:00 một phần xã đức lập hạ
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 07:30:00 09:00:00 một phần xã an ninh đông
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 11:00:00 11:45:00 cty bách khoa
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã hòa khánh tây
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 12:00:00 16:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 15:30:00 16:30:00 cty hoàng ân
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 11:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 08:00:00 08:45:00 cty vô song
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 10:00:00 10:45:00 cty yen fong yu
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 08:00:00 08:45:00 cty giải trí hòa khánh
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 09:00:00 09:45:00 cty sân bóng hòa khánh
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã hựu thạnh, tt đức hòa
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 07:30:00 08:30:00 một phần xã hòa khánh tây
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 07:30:00 11:00:00 một phần xã đức hòa thượng
Điện Lực Đức Hòa 27/04/2021 13:00:00 16:30:00 cty paoyeng
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 11:00:00 11:45:00 cty arc
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 08:00:00 11:30:00 cty dông hằng
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 08:45:00 09:45:00 một phần xã hòa khánh tây
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 07:30:00 11:00:00 một phần xã hiệp hòa
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức lập hạ
Điện Lực Đức Hòa 25/04/2021 11:00:00 17:00:00 một phần xã hựu thạnh, tt đức hòa
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 08:00:00 08:45:00 cty yuekang
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 10:00:00 10:45:00 cty ngũ kim zhan yi
Điện Lực Đức Hòa 26/04/2021 15:30:00 16:30:00 cty tân hiệp phát
Điện Lực Đức Hòa 28/04/2021 11:00:00 11:45:00 cty gia minh
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 13:00:00 16:30:00 cty nguyễn thị kim chi
Điện Lực Đức Hòa 29/04/2021 17:00:00 18:00:00 một phần xã đức lập hạ
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
Điện Lực Cần Giuộc 28/04/2021 13:00:00 14:00:00 Ty Cổ Phần Khai Thác và Quản Lý LCN Đặng Huỳnh
Điện Lực Cần Giuộc 29/04/2021 15:00:00 16:30:00 Cty TNHH Sản Xuất Trang trí nội thất Nhật Phi
Điện Lực Cần Giuộc 25/04/2021 17:00:00 18:00:00 Một phần xã Phước Lý
Điện Lực Cần Giuộc 25/04/2021 08:00:00 16:00:00 Nr TBA NHNN Tân Tập
Điện Lực Cần Giuộc 26/04/2021 11:00:00 12:00:00 Công Ty TNHH nhà xưởng DV Tân Kim OSSIF T2 - TP - 1000KVA
Điện Lực Cần Giuộc 28/04/2021 08:00:00 09:00:00 Cty Hàng Hoá A.N.C
Điện Lực Cần Giuộc 26/04/2021 16:30:00 17:30:00 CTY TÂN THÀNH OSSIF - 02 - 2000KVA
Điện Lực Cần Giuộc 28/04/2021 09:00:00 10:00:00 Cty VNT
Điện Lực Cần Giuộc 28/04/2021 10:00:00 11:00:00 Công Ty TNHH Một Thành Viên CLIO Vina
Điện Lực Cần Giuộc 29/04/2021 11:00:00 12:00:00 CT TNHH Cơ Khí nhựa Minh Trung
Điện Lực Cần Giuộc 27/04/2021 13:00:00 16:30:00 CTY LỘC MINH
Điện Lực Cần Giuộc 28/04/2021 15:00:00 16:30:00 Công Ty TNHH Cấp Nước Hà Lan
Điện Lực Cần Giuộc 25/04/2021 08:00:00 11:30:00 Nr Công ty cổ phần Long Hậu
Điện Lực Cần Giuộc 26/04/2021 13:00:00 16:30:00 CTY LỘC THIỆN PHÚ - 01+02 - 320KVA
Điện Lực Cần Giuộc 28/04/2021 11:00:00 12:00:00 Công Ty Cổ Phần Thuỷ Tinh Hưng Phú
Điện Lực Cần Giuộc 29/04/2021 13:00:00 14:00:00 Công Ty TNHH Giày Nam Việt
Điện Lực Cần Giuộc 29/04/2021 14:00:00 15:00:00 DNTN Quốc Tín
Điện Lực Cần Giuộc 26/04/2021 12:00:00 13:00:00 Công Ty TNHH nhà xưởng DV Tân Kim OSSIF T1 - TP - 2000KVA
Điện Lực Cần Giuộc 27/04/2021 08:00:00 11:30:00 CTY HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Điện Lực Cần Giuộc 26/04/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần xã Phước Lý
Điện Lực Cần Giuộc 29/04/2021 09:00:00 10:00:00 Công Ty TNHH SX Tân Kim Phụng
Điện Lực Cần Giuộc 28/04/2021 14:00:00 15:00:00 XX Hà Minh Tuấn (Hộ Kinh Doanh Hà Minh Đạt)
Điện Lực Cần Giuộc 29/04/2021 10:00:00 11:00:00 Cơ Sở Đúc Gang Huỳnh Thị Hoa
ĐIỆN LỰC MỘC HÓA
Điện Lực Mộc Hóa 26/04/2021 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã kiến Tường, tỉnh Long An
Điện Lực Mộc Hóa 27/04/2021 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp 1, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Điện Lực Mộc Hóa 28/04/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Điện Lực Mộc Hóa 26/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã kiến Tường, tỉnh Long An
Điện Lực Mộc Hóa 29/04/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa
Điện Lực Mộc Hóa 27/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Mây Rắc xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa
Điện Lực Mộc Hóa 28/04/2021 09:00:00 11:30:00 Một phần ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Điện Lực Mộc Hóa 28/04/2021 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Bình Trung 1, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long an
Điện Lực Mộc Hóa 28/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Trung 1, 2 xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long an
Điện Lực Mộc Hóa 29/04/2021 09:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
Điện Lực Bến Lức 28/04/2021 10:30:00 11:30:00 TSTL Trần Thị Thu Ba
Điện Lực Bến Lức 28/04/2021 13:00:00 14:30:00 TSTL Võ Thành Trong
Điện Lực Bến Lức 25/04/2021 16:00:00 17:00:00 KCN Thịn Phát- xã Lương Bình
Điện Lực Bến Lức 27/04/2021 12:00:00 13:00:00 TT Viễn Thông Bến Lức - Thủ Thừa
Điện Lực Bến Lức 28/04/2021 13:00:00 15:00:00 KDC Vĩnh Lộc 2 xã Long Hiệp
Điện Lực Bến Lức 25/04/2021 14:00:00 16:30:00 1 phần xã Lương Hoà, Lương Bình
Điện Lực Bến Lức 25/04/2021 17:00:00 18:00:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình
Điện Lực Bến Lức 27/04/2021 08:00:00 11:30:00 1 phần Khu phố 8 Thị Trấn Bến Lức
Điện Lực Bến Lức 28/04/2021 08:00:00 10:00:00 TSTL Huỳnh Kim Sơn
Điện Lực Bến Lức 28/04/2021 13:00:00 15:00:00 1 phần ấp 1A xã Thanh Phú
Điện Lực Bến Lức 25/04/2021 07:30:00 10:30:00 Cty TNHH Long An GWFNV; Cty TNHH Chiếu Xạ Toàn Phát
Điện Lực Bến Lức 29/04/2021 15:00:00 16:00:00 HKD Tứ Quý
Điện Lực Bến Lức 27/04/2021 14:30:00 16:30:00 Võ Thị Kim Xuân (Nhà trọ)
Điện Lực Bến Lức 28/04/2021 15:00:00 16:30:00 TSTL Huỳnh Văn Lập
Điện Lực Bến Lức 25/04/2021 17:00:00 18:30:00 1 phần xã Lương Hòa, xã An Thạnh
Điện Lực Bến Lức 28/04/2021 08:00:00 11:30:00 1 phần ấp 3 xã Mỹ Yên
Điện Lực Bến Lức 25/04/2021 17:00:00 17:30:00 1 phần xã Mỹ Yên, Long Hiệp, Phước Lợi
Điện Lực Bến Lức 29/04/2021 08:00:00 09:30:00 Trại Giống Vạn An
Điện Lực Bến Lức 26/04/2021 05:30:00 07:00:00 1 phần xã Lương Hòa, xã An Thạnh
Điện Lực Bến Lức 26/04/2021 05:30:00 07:00:00 KCN Thịnh Phát - xã Lương Bình
Điện Lực Bến Lức 29/04/2021 13:00:00 14:30:00 Hộ trồng chanh Trương Thị Ngọc Lãm
Điện Lực Bến Lức 29/04/2021 16:30:00 17:30:00 Hộ Sản Xuất Trần Minh Tâm
Điện Lực Bến Lức 26/04/2021 05:30:00 07:00:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình
Điện Lực Bến Lức 27/04/2021 13:00:00 16:00:00 1 phần Khu phố 3 Thị Trấn Bến Lức
Điện Lực Bến Lức 26/04/2021 06:00:00 06:30:00 1 phần xã Mỹ Yên, Long Hiệp, Phước Lợi
Điện Lực Bến Lức 27/04/2021 08:00:00 10:00:00 Cơ Sở Phước Thành 3
Điện Lực Bến Lức 29/04/2021 10:00:00 11:30:00 TSTL Nguyễn Văn Lâm
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
Điện Lực Cần Đước 27/04/2021 15:00:00 15:30:00 Cty Tuấn Phúc
Điện Lực Cần Đước 26/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu 1A, 3, TTCĐ
Điện Lực Cần Đước 26/04/2021 14:00:00 16:00:00 Mộ phần ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, Xã Long Trạch
Điện Lực Cần Đước 27/04/2021 14:00:00 14:30:00 Cty Tư Lai II
Điện Lực Cần Đước 28/04/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 7 xã Phước Đông
Điện Lực Cần Đước 27/04/2021 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân
Điện Lực Cần Đước 26/04/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần ấp 5 xã Tân Trạch
Điện Lực Cần Đước 28/04/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần ấp 4 xã Phước Đông
Điện Lực Cần Đước 26/04/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cầu Tràm, Long Thanh, xã Long Trạch
Điện Lực Cần Đước 27/04/2021 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân
Điện Lực Cần Đước 27/04/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân
Điện Lực Cần Đước 27/04/2021 14:00:00 14:30:00 Cty Hoàn Tân,
Điện Lực Cần Đước 26/04/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang
Điện Lực Cần Đước 27/04/2021 15:00:00 15:30:00 Cty Bê Tông 620
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 08:15:00 08:45:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 09:00:00 09:30:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 09:45:00 10:15:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 07:30:00 08:00:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 07:30:00 08:00:00 Một phần ấp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 09:45:00 10:15:00 Một phần ấp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 08:15:00 08:45:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 29/04/2021 10:00:00 11:00:00 Một phần ấp Tân Hoà xã Đức Tân
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 09:00:00 09:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 28/04/2021 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 29/04/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần ấp Bình Hoà xã Bình Lãng
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
Điện Lực Tân Trụ 27/04/2021 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
Điện Lực Đức Huệ 27/04/2021 14:50:00 16:00:00 Cty TNHH XNK Hải Phương Nam
Điện Lực Đức Huệ 27/04/2021 08:00:00 11:00:00 Cty TNHH Hữu Tài
Điện Lực Đức Huệ 27/04/2021 08:00:00 10:00:00 1 phần Ấp 1 xã Mỹ Quý Đông
Điện Lực Đức Huệ 27/04/2021 13:00:00 14:00:00 Trạm T28 Nr Quan Huy tuyến 477 Đức Huệ
Điện Lực Đức Huệ 28/04/2021 08:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây và 1 phần ấp 6 xã Mỹ Quý Đông
Điện Lực Đức Huệ 27/04/2021 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây
Điện Lực Đức Huệ 28/04/2021 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Đông
ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA
Điện Lực Thạnh Hóa 27/04/2021 08:00:00 08:07:00 Các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh Phú, Thạnh Phước và một phần ấp 4 - xã Thủy Tây
Điện Lực Thạnh Hóa 27/04/2021 08:07:00 15:00:00 Một phần Ấp Nhơn Xuyên, Ấp Trà Cú - xã Thuận Nghĩa Hòa.
Điện Lực Thạnh Hóa 27/04/2021 14:53:00 15:00:00 Các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh Phú, Thạnh Phước và một phần ấp 4 - xã Thủy Tây
Điện Lực Thạnh Hóa 29/04/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần Ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước
Điện Lực Thạnh Hóa 29/04/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Cả Cỏ - xã Thạnh Phú
Điện Lực Thạnh Hóa 29/04/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Đông Hòa - xã Thủy Đông và Ấp 5 - xã Tân Tây
Điện Lực Thạnh Hóa 29/04/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần Ấp Cả Cỏ - xã Thạnh Phú
ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG
Điện Lực Vĩnh Hưng 28/04/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
Điện Lực Vĩnh Hưng 27/04/2021 08:30:00 09:10:00 trạm T18/1 Xay Xát Vũ Thị Uyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 26/04/2021 07:30:00 11:30:00 trạm T3A/2 Xay Xát Minh Tân
Điện Lực Vĩnh Hưng 28/04/2021 08:30:00 12:30:00 ấp Rọc Đô, ấp Lò Gạch và Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị
Điện Lực Vĩnh Hưng 27/04/2021 09:50:00 10:20:00 trạm T45/1 Nguyễn Thanh An
Điện Lực Vĩnh Hưng 27/04/2021 14:00:00 14:40:00 trạm T16/1 TB Vĩnh Bình
Điện Lực Vĩnh Hưng 26/04/2021 13:00:00 16:30:00 trạm T8/1 Xay Xát Hoàng Chơn
Điện Lực Vĩnh Hưng 27/04/2021 10:50:00 11:10:00 Trạm T25 Rác Thải
Điện Lực Vĩnh Hưng 27/04/2021 15:20:00 15:50:00 trạm T5 Bưu Điện
Điện Lực Vĩnh Hưng 27/04/2021 13:00:00 13:30:00 trạm T249/1 Trần Văn Tín.
ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG
Điện Lực Tân Hưng 27/04/2021 13:00:00 16:30:00 Một phấn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B
Điện Lực Tân Hưng 27/04/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cả Môn, xã Vĩnh Thạnh
Điện Lực Tân Hưng 05/05/2021 13:00:00 14:20:00 Một phần Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng
Điện Lực Tân Hưng 05/05/2021 07:40:00 11:30:00 Một phần Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng
Điện Lực Tân Hưng 07/05/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, Một phần ấp Vàm Gừa và một phần ấp 4, xã Vĩnh Bửu
Điện Lực Tân Hưng 05/05/2021 14:40:00 16:30:00 Một phần Khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
Điện Lực Châu Thành 28/04/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Bình Quới
Điện Lực Châu Thành 28/04/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp Phú Xuân xã Phú Ngãi Trị
Điện Lực Châu Thành 29/04/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Hòa Phú
Điện Lực Châu Thành 29/04/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Hòa Phú

MAI UYÊN

Tin nổi bật