Mỹ rút Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ

Ngoài Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan (Trung Quốc) cũng được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bị cho là thao túng tỉ giá hối đoái.

Ngày 16-4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ" hồi tháng 12-2020. Ngoài ra còn có Thụy Sĩ và Đài Loan (Trung Quốc) cũng được đư ra khỏi danh sách này. 

Trước đó, theo báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”, Việt Nam và Thụy Sĩ lần đầu tiên bị đưa vào danh sách thao túng tiền tệ. Cụ thể là dựa theo 3 tiêu chí: thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất 20 tỉ USD; thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP); can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng.

Mỹ rút Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định Việt Nam không phải là quốc gia thao túng tiền tệ, các chính sách tiền tệ của Việt Nam được ban hành vì nhiều mục đích kinh tế vĩ mô khác nhau nhưng "không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng".

Ngày 16-4-2021, Bộ Tài chính Mỹ cho biết bộ này không có bằng chứng cho thấy Việt Nam và Thụy Sĩ đang thao túng tiền tệ ở cả 3 tiêu chí trên. Nhưng cũng nhấn mạnh cần tăng cường phân tích thêm về vấn đề này trong các cuộc hội đàm song phương tiếp theo.

Thanh Mai

Sáp nhập với công ty Mỹ, Grab được định giá 40 tỷ USD nếu IPO

Sáp nhập với công ty Mỹ, Grab được định giá 40 tỷ USD nếu IPO

Grab sắp công bố việc sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt của Altimeter Capitol (Mỹ) hôm 13/4. Qua đó sẽ định giá Grab ở mức gần 39,6 tỷ USD và niêm yết công khai ở Mỹ,