Nhiều doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài thua lỗ

Có thể thấy, không ít doanh nghiệp “sa lầy” tại những dự án ở nước ngoài, trong khi doanh nghiệp trong nước lại kinh doanh có hiệu quả.

Theo báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã đánh giá từng mục về tình hình đầu tư ra nước ngoài của một loạt doanh nghiệp nhà nước.

Tập đoàn Dầu khí: Quá nửa dự án gặp khó

Tập đoàn Dầu khí (PVN) và các đơn vị thành viên đã triển khai 27 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 7,1 tỷ USD với tổng vốn đã chuyển ra nước ngoài là khoảng 3,12 tỷ USD. Trong khi đó, lợi nhuận và tiền đã chuyển về nước đến hết 2019 là gần 2 tỷ USD. Có 11/27 dự án đúng tiến độ, 6 dự án chậm tiến độ, 12 dự án gặp khó khăn vướng mắc và 7 dự án không có khả năng triển khai thực hiện.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài thua lỗ

Tập đoàn Viettel: Nhiều dự án hiệu quả cao

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) và đơn vị thành viên là Viettel Global đã đầu tư 10 dự án mạng viễn thông tại Campuchia, Lào, Mozambique, Đông Timor, Cameroon, Burundi, Tanzania, Haiti, Myanmar, Peru và 3 dự án nghiên cứu phát triển tại Pháp, Mỹ, Nga.

Tổng vốn đăng ký là 2,99 tỷ USD; vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 1,79 tỷ USD. Lợi nhuận và vốn đầu tư đã chuyển về nước là trên 800 triệu USD (trong đó lợi nhuận là hơn 481 triệu USD).

Các dự án viễn thông tại Lào, Campuchia mang lại hiệu quả cao với lợi nhuận và vốn chuyển về nước lũy kế lần lượt là hơn 265 triệu USD và hơn 168 triệu USD.

Các dự án viễn thông của Viettel tại các nước châu Phi đã hoạt động và bắt đầu có dòng tiền chuyển về nước. Các dự án tại Haiti, Mozambique và Cameroon đang trong quá trình hoàn vốn.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su: Lo giá cao su giảm sâu

Có 23 dự án tại  Lào và Campuchia, tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài là hơn 1,3 tỷ USD. Vốn thực hiện là hơn 747 triệu USD.

Doanh thu năm 2019 tại Lào đạt 1.246 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 87 tỷ đồng.

Doanh thu tại Campuchia là đạt gần 1.600 tỷ đồng, lỗ kế hoạch là 128 tỷ đồng. Nguyên nhân là do phần lớn các dự án mới đi vào hoạt động, năng suất còn thấp và giá cao su trên thị trường xuống thấp.

Các dự án đang trong giai đoạn cân đối thu chi hàng năm, chưa có lãi nhiều. Lợi nhuận lũy kế chuyển về nước đến nay mới đạt hơn 4,3 triệu USD. Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư là hơn 500.000 USD. Dự kiến lợi nhuận chuyển về nước năm 2020 là khoảng 5,3 triệu USD.

Vinachem: Dừng dự án hơn 500 triệu USD

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đầu tư dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào với tổng vốn hơn 522 triệu USD. Vốn thực hiện đến nay đạt khoảng hơn 81 triệu USD. Do giá kali trên thị trường giảm sâu kéo dài nên dự án không hiệu quả như dự kiến ban đầu.

Trong năm 2019, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý dự án này nhưng dự án quy mô lớn, đầu tư tại Lào nên thực hiện theo pháp luật của Lào.

Dự án đang có tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu và việc tìm đối tác để chuyển nhượng dự án gặp khó khăn nên việc xử lý các vấn đề  liên quan dự án này rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Ủy ban đang tiếp tục chủ trì xử lý các vấn đề liên quan dự án này.

TKV: Không hiệu quả

Đến nay Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản (TKV) có 5 dự án, gồm 3 dự án tại Campuchia và 2 dự án đầu tư tại Lào. 2 dự án trong đó đã dừng đầu tư vì không hiệu quả và chuyển nhượng.

Còn3 dự án còn lại tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 21 triệu USD (vốn đã thực hiện là hơn 13 triệu USD), có phát hiện trữ lượng thấp, không đủ khả năng phát triển thương mại. TKV đang tìm đối tác và thực hiện chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn nhà nước đã đầu tư.

Vietnam Airlines: Chuyển nhượng dự án thua lỗ

Vietnam Airlines tham gia 49% dự án thành lập Hãng hàng không Cambodia Angkor Air (CAA) tại Campuchia với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài là 49 triệu USD. Tổng doanh thu của CAA giai đoạn 2009-2018 là hơn 676 triệu USD.

Tuy nhiên từ 2013, dự án này kinh doanh không hiệu quả và CAA liên tục bị lỗ. Việc kinh doanh đến nay không thuận lợi, hiệu quả không đạt như dự kiến.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Vietnam Airlines đã báo cáo Thủ tướng xin chủ trương thoái vốn tại dự án này. Ủy ban tiếp tục chủ trì xử lý việc thoái vốn.

Thanh Mai

Tử vi hàng ngày 16/7/2020 của 12 con giáp: Hợi cẩn thận trong đầu tư kinh doanh, Dậu tình duyên tương đối gấp ghềnh

Tử vi hàng ngày 16/7/2020 của 12 con giáp: Hợi cẩn thận trong đầu tư kinh doanh, Dậu tình duyên tương đối gấp ghềnh

Tử vi 16/7/2020 rơi vào thứ 5, ngày Canh Thân, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-11h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h).