Phạm Thị Thanh Trà - Nữ bộ trưởng duy nhất trong bộ máy Chính phủ mới được kiện toàn

Sáng 8/4, bà Phạm Thị Thanh Trà được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là nữ bộ trưởng duy nhất trong 15 nhân sự vừa được kiện toàn.

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, trong đó có 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Bà Phạm Thị Thanh Trà được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và trở thành nữ bộ trưởng duy nhất trong 15 nhân sự vừa được kiện toàn.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm, bà Phạm Thị Thanh Trà là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (1964) sinh ra tại xã Nam Yên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sự nghiệp của bà lại gắn liền với vùng đất Yên Bái.

Bà trưởng thành trong ngành giáo dục và làm giáo viên Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trong những năm 1985 - 1987.

Từ năm 1987 – 1999, bà Phạm Thị Thanh Trà chuyển sang làm cán bộ chỉ đạo chuyên môn, và sau đó là Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên.

Từ 12/1999, bà Trà rẽ sang con đường chính trị, đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; rồi làm Phó bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

Từ 2006 - 2014, bà Trà từng nắm giữ những cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái rồi trở thành Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy Yên Bái, sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Trước khi được điều động về Trung ương, bà Phạm Thị Thanh Trà từng đảm đương cùng lúc hai cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái trong vòng 4 năm (2017 – 2020).

10/2020, bà Trà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), bà Trà được bầu lại Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Diệu Thuần (t/h)

12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới của Chính phủ

12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới của Chính phủ

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên Chính phủ.