Thanh tra diện rộng nạn quảng cáo lừa đảo, cuộc gọi rác

Bộ TT&TT chỉ đạo các sở thanh tra các vấn đề đang gây bức xúc như quảng cáo lừa đảo, sai sự thật; cuộc gọi rác, tin nhắn rác, SIM rác;...

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản số 4074 gửi sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thanh tra năm 2020.

Tập trung thanh tra đối với các vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính; văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí, tình trạng sách nhiễu doanh nghiệp.

Thanh tra diện rộng nạn quảng cáo lừa đảo, cuộc gọi rác

Ngoài ra, thanh tra hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản; quảng cáo lừa đảo, sai sự thật; cuộc gọi rác, tin nhắn rác, SIM rác; công tác đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng của các mạng xã hội; việc tuân thủ các tiêu chuẩn, kỹ thuật về an toàn cho các hệ thống thông tin...

Các sở chủ động trao đổi, phối hợp với các cục chuyên ngành thuộc Bộ để triển khai hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm.

Văn bản cũng nêu rõ các sở TT&TT cần đẩy mạnh hoạt động giám sát, tận dụng các nguồn lực, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật của các Cục thuộc Bộ nhằm phát hiện các dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời; xử lý nghiêm đối với những trường hợp đã được nhắc nhở, cảnh báo đến lần thứ hai nhưng vẫn cố tình tiếp tục vi phạm.

Cần phối hợp với các cơ quan công an để điều tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm có tác động, ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với xã hội, gây thiệt hại cho người dân. Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo các sai sót, vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận phải được tuân thủ và khắc phục triệt để.

Bộ TT&TT cũng nêu rõ, các Sở căn cứ vào nguồn lực hiện có, tình hình cụ thể của mỗi địa phương để xác định số lượng cuộc thanh tra có thể thực hiện trong năm, lĩnh vực cần chú trọng để xây dựng kế hoạch thanh tra. Trong đó đảm bảo tỉ trọng số cuộc thanh tra theo kế hoạch chiếm 65% và cần nắm bắt thông tin để thực hiện khoảng 35% số cuộc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

KIM THOA

Không xử lý được SIM rác, sẽ không cấp phép dịch vụ mới cho các nhà mạng

Không xử lý được SIM rác, sẽ không cấp phép dịch vụ mới cho các nhà mạng

Bộ TT&TT chỉ đạo các Sở TT&TT 63 tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra diện rộng việc quản lý thông tin thuê bao di động trên toàn quốc.