Thông tin giao dịch cổ phiếu: PMG, TV2, VNM, TNT, HBC, OPC, C47, TDG, APS, CSC

Lemon Gas Co, Ltd đã mua 11,5 triệu cổ phiếu PMG.

CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung (PMG): Lemon Gas Co, Ltd đã mua 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương 24,8% vốn với ngày trở thành cổ đông lớn là 2/4. Trước đó, tổ chức không nắm giữ cổ phần PMG.

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2): America LLC đã bán 104.000 cổ phiếu nhằm giảm lượng nắm giữ còn 1,8 triệu đơn vị, tương đương 4,9% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 29/3.

Vinamilk (VNM): Từ ngày 8/3 đến 6/4, F&N Dairy Investments Pte. Ltd không mua cổ phiếu nào trong số 20,9 triệu cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị trường không phù hợp. Quỹ hiện nắm giữ 308,1 triệu cổ phiếu, tương đương 17,7% vốn.

F&N Dairy Investments Pte. Ltd. đăng ký mua 20,9 triệu cổ phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 9/4 đến 7/5. Nếu giao dịch thành công, quỹ nắm giữ 390,7 triệu cổ phiếu, tương đương 18,7% vốn. Ông Lee Meng Tat là Giám đốc của công ty Fraser & Neave Limited - công ty hiện sở hữu 100% vốn của công ty F&N Dairy Investments Pte. Ltd là thành viên HĐQT tại Vinamilk.

CTCP Tài nguyên (TNT): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Gia Long đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu từ ngày 8/4 đến 7/5. Ông Long đang sở hữu 20 cổ phiêu.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Người được Ủy quyền CBTT kiêm người phụ trách quản trị công ty Nguyễn Văn Tịnh đăng ký bán 200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 8/4 đến 5/5. Số lượng cổ phiếu ông Thịnh dự kiến nắm giữ sau giao dịch là 142.882 cổ phiếu.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ông Trịnh Việt Tuấn, con trai của Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Vương, đăng ký mua 115.000 cổ phiếu từ ngày 8/4 đến 6/5. Ông Tuấn dự kiến nắm giữ 270.098 cổ phiếu, tương đương 1% vốn.

CTCP Xây dựng 47 (C47): Bà Nguyễn Thùy Linh, em dâu của Thành viên HĐQT Bùi Văn Tuynh, đã bán thỏa thuận toàn bộ 130.050 cổ phiếu, tương đương 0,7% vốn từ ngày 10/3 đến 29/3.

CTCP Dầu khí Thái Dương (TDG): Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Minh Hiếu đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 8/4 đến 7/5. Ông Hiếu dự kiến nắm giữ 1,9 triệu đơn vị, tương đương 11,3% vốn.

Chủ tịch HĐQT Võ Anh Thái cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong thời gian nêu trên. Số lượng cổ phiếu ông Thái dự kiến sở hữu là 1,3 triệu đơn vị, tương đương 7,7% vốn.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Lucerne Enterprise Ltd đã bán 341.600 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2,9 triệu đơn vị, tương đương 7,3% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 31/3.

Tập đoàn COTANA (CSC): Thành viên Ban kiểm soát Vũ Thị Thanh Lam đã bán toàn bộ 362.607 cổ phiếu, tương đương 1,7% vốn vào ngày 31/3.

Phó Chủ tịch HĐQT Đào Thu Thủy đăng ký mua 300.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 7/4 đến 6/5. Vị lãnh đạo đang có 935.421 cổ phiếu, tương đương 4,35% vốn.

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG): Bà La Mỹ Phượng đã bán 100.000 cổ phiếu nhằm giảm lượng nắm giữ còn gần 2 triệu đơn vị, tương đương 5,7% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 29/3.

Châu Anh