Từ ngày 20/4, phạt đến 3 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi

Từ ngày 20/4, hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Nghị định 14/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi vừa mới ban hành đã quy định nhiều hành vi có thể bị xử phạt liên quan đến ngược đãi, đánh vật nuôi.

Cụ thể, tại Điều 29 nghị định này quy định đối với người có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi sẽ bị phạt tiền 1-3 triệu đồng.

Từ ngày 20/4, phạt đến 3 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi

Tại những cơ sở giết mổ tập trung nếu có một trong các hành vi không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh, đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ hoặc không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ đều bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. 

Hành vi cản trở, phá hoại, xâm phạm trái phép hoạt động chăn nuôi hợp pháp bị phạt tiền 10-15 triệu đồng.

Hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm dưới 100 kg.

- Phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 100 kg đến dưới 500 kg.

- Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 500 kg đến dưới 

1.000 kg.

- Phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 1.000 kg trở lên.

Các mức phạt tiền nêu trên là đối với cá nhân. Đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì bị phạt tiền gấp đôi. Nghị định 14/2021 có hiệu lực từ ngày 20-4. 

Thanh Mai

Phạt tù đến 15 năm nếu vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị cấm

Phạt tù đến 15 năm nếu vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị cấm

Hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị cấm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù.