Tuần này bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Từ ngày 18/11/2019, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ năm.

Một trong những nội dung quan trọng của tuần làm việc này là Quốc hội sẽ thực hiện công tác nhân sự, tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Vào ngày 20/11, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua luật Lao Động sửa đổi. Ngày 21/11, sẽ thông qua Luật Thư Viện, chiều ngày 22/11 sẽ thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của tuật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Lực lượng dự bị động viên và luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đến ngày 22/11 sẽ tiền hành công tác nhân sự, trong đó có việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Thủ tướng Chính Phủ trình bày Tờ đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ Trưởng Bộ y tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Dự kiến, ngày 22.11, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Việc phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh này được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thanh Mai

Quốc hội bàn về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành

Quốc hội bàn về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành

Sáng 12/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1