Việt Nam mua 10 triệu liều vaccine Abdala của Cuba

Bộ Y tế khẩn trương tổ chức mua vaccine Abdala đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. 

Ngày 20/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc mua vaccine Abdala, do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba (CIGB) sản xuất chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh liên quan đến vaccine và sử dụng vaccine; chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ giao trong hợp đồng.

Việt Nam mua 10 triệu liều vaccine Abdala của Cuba

Chính phủ yêu cầu phải tiếp nhận đầy đủ 10 triệu liều vaccine, kể cả trong trường hợp Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba giao hàng chậm; chấp nhận thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba không phải bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng; việc tranh chấp hợp đồng (nếu có), được thực hiện theo luật pháp Cuba; trường hợp hai bên không đạt được đồng thuận, việc giải quyết thực hiện theo Quy tắc trọng tài của Phòng thương mại quốc tế (ICC), tại Paris, Pháp.

Vaccine Abdala sản xuất tại Công ty AICA Laboraries, Base Business Unit (BBU) AICA; đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB), Cuba.

Thanh Mai

Hàng Mã mùa Trung thu giữa bốn bề chốt chặn

Hàng Mã mùa Trung thu giữa bốn bề chốt chặn

Hàng Mã, con phố Trung thu, năm nay vắng vẻ do vẫn đang trong thời gian tuân thủ Chỉ thị 16 của Hà Nội.