Việt Nam nhập siêu gần 2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 6/2021 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 143,36 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 145,32 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến ngày 15/6 đạt gần 290 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 143,36 tỷ USD tăng 29,67% so với cùng kỳ 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 145,32 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,96 tỷ USD.

nhap-sieu.jpg
Trong một cuộc họp mới đây, Bộ Công thương cho biết mức thâm hụt thương mại hiện tại không đáng lo

Tính riêng trong nửa đầu tháng 6 (từ 1-15/6/2021), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 12,3 tỷ USD, giảm gần 2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5 trước đó (cuối tháng 5 đạt 14,28 tỷ USD).

Có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, nhưng kim ngạch giảm nhóm so với nửa cuối tháng 5/2021 (nhóm hàng giày dép).

Đồng thời, kim ngạch các nhóm hàng chủ lực đều giảm như: điện thoại và linh kiện đạt hơn 1,96 tỷ USD, giảm khoản 50 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,06 tỷ USD, giảm mạnh khoảng 800 triệu USD; máy móc thiết bị đạt 1,1 tỷ USD, giảm khoảng 260 triệu USD.

Trong 4 nhóm hàng “tỷ đô” chỉ dệt may tăng trưởng nhẹ hơn 10 triệu USD, đạt 1,452 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, nửa đầu tháng 6 đạt 13,65 tỷ USD, giảm gần 800 triệu USD so với nửa cuối tháng 5/2020. Có 2 nhóm hàng nhập khẩu “tỷ đô” trong 15 ngày đầu tháng này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,73 tỷ USD, giảm hơn 150 triệu USD so với nửa cuối tháng 5. Trong khi máy móc thiết bị đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng nhẹ hơn 10 triệu USD.

Đ. KHẢI