Vingroup chào bán gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cho VinFast và VinSmart

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng, chia làm 3 đợt. Tổng mệnh giá phát hành trong đợt đầu tiên là 1.515 tỷ đồng.

Trái phiếu mà tập đoàn Vingroup chào bán là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến cả 3 đợt phát hành trong quý I hoặc quý II năm 2021. 

Đợt 1, Vingroup dự kiến phát hành 1.515 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, tương đương với 15,15 triệu trái phiếu. Lãi suất trái phiếu trả sau, định kỳ 3 tháng/lần, trong đó 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi cố định 9,7%/năm và các kỳ sau là 3,7% cộng lãi suất tham chiếu. Số tiền thu được nhằm tăng vốn cho VinFast.

vingroup.png

Đợt 2 dự kiến có 2.860 tỷ đồng trái phiếu được chào bán, bao gồm gói 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho VinSmart.

Đợt cuối cùng, Vingroup sẽ phát hành 2.600 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cho VinFast. Như vậy, Vingroup huy động thêm 5.115 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng cho VinSmart thông qua đợt phát hành trái phiếu này.

Về giá trị mua tối thiểu, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải đăng ký mua ít nhất lần lượt là 100 tỷ và 500 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu.

Hiện tại, Vingroup đã có thông báo chào bán trái phiếu đợt 1. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 20/1 đến ngày 18/2. Ngày phát hành dự kiến cũng là ngày 18/2.

Thông tin về hai đợt chào bán còn lại vẫn chưa được công bố.

NHẬT SANG