Xuất khẩu đồ gỗ quý II/2021 tăng mạnh

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý II/2021 đạt 4,42 tỷ USD, tăng 69% so với quý trước, tăng 81,7% so với quý II/2020.

Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ trong quý II/2021 đạt 3,44 tỷ USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2020. Trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,2 tỷ USD, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 6,4 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2020.

do-go-xk.jpg

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong quý I/2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên thế giới đạt 18,2 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 19,4% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của thế giới, tăng 2,4 điểm phần trăm so với quý I/2020. Ảnh minh họa

Bộ Công thương đánh giá, tốc độ tăng trưởng cao của ngành gỗ trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh cả trong nước và quốc tế. Kết quả đạt được là nhờ nhiều doanh nghiệp gỗ đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm mới và sử dụng hiệu quả các kênh tiếp thị, bán hàng trực tuyến.

Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, trong quý III và quý IV/2021 ngành gỗ vẫn tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu khả quan. Theo thông lệ hàng năm, trong nửa cuối năm thị trường nhà tại nhiều quốc gia hoạt động mạnh thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ, đặc biệt là mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ.

Khu vực châu Mỹ là điểm đến chính của mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Trong quý II/2021, trị giá xuất khẩu đến khu vực này đạt 2,83 tỷ USD, tăng 110,3% so với quý II/2020. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhiều nhất tới thị trường Mỹ trong quý II/2021, đạt 2,74 tỷ USD, tăng 110,7% so với quý II/2020.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới khu vực châu Mỹ chiếm 64,7% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 10,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang các khu vực khác như châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Phi đều có tỷ trọng giảm trong 6 tháng đầu năm 2021. Khu vực châu Á tỷ trọng giảm mạnh nhất, chiếm 27,6% và trong 6 tháng đầu năm 2021, giảm 9,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong quý II/2021, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao, đạt 3,1 tỷ USD, tăng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 70,7% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý II/2021. Đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu nhiều nhất tới khu vực châu Mỹ trong quý II/2021, đạt 2,54 tỷ USD, tăng 114,1% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 81,2% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong quý II/2021. Tiếp theo là khu vực châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 5,8 tỷ USD, tăng 80,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ chiếm 71% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Đ.KHẢI