Bạn biết gì về dãy Fibonacci và 'tỉ lệ vàng' trong vạn vật?

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Dãy Fibonacci là gì?

Nhà toán học người Ý nổi tiếng Leonardo de Pisa.
Nhà toán học người Ý nổi tiếng Leonardo de Pisa.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Ví dụ: Dãy số Fibonacci bắt đầu bằng 0 và 1 và đi tới vô cùng, tính số tiếp theo trong dãy số này bằng cách cộng hai số trước lại với nhau. Ví dụ: 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233, 144 + 233 = 377, v.v. (xem dãy số sau): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... tới vô cùng.

Điều hấp dẫn nhất về dãy số này là có một hằng số được tìm thấy trong chuỗi khi nó tiến dần đến vô tận. Trong mối quan hệ giữa các con số trong chuỗi, bạn sẽ thấy tỉ lệ này là 1.618 hoặc nó được gọi là Tỉ lệ vàng, Số trung bình vàng hoặc Tỉ lệ thần thánh. (Ví dụ: 55 x 1.618 = 89 và 144 = 1.618 x 89). 

Lấy bất kỳ hai số liên tiếp nào trong dãy số Fibonacci sau khi bạn đã vượt qua số đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy Tỉ lệ vàng. Cũng lưu ý rằng nghịch đảo hoặc đối ứng của 1.618 là 0.618.

Mặc dù quy luật tưởng chừng đơn giản như vậy, nhưng nó lại xuất hiện ở những thứ phức tạp nhất xung quanh chúng ta và ngay cả bản thân vũ trụ. Điều này khiến nó trở thành một dãy số nổi tiếng và được xem sự hiện diện của Tạo hóa ngay cạnh con người.

Thế giới tự nhiên và tỉ số vàng. 
Thế giới tự nhiên và tỉ số vàng. 

Tỉ lệ vàng là gì ?

Chính quy luật này cùng sinh ra một tỉ lệ được cho là "tỉ lệ vàng", một tỉ lệ của cái đẹp. Một sự thống nhất hài hòa giữa khoa học và nghệ thuật. Rất nhiều nhà nghệ thuật thời phục hưng như Da vinci hay Angelo... đều lấy nó làm tỉ lệ chuẩn trong các tác phẩm của mình. Họ gọi nó là "tỉ lệ thần thánh".

Nếu bạn có tỉ lệ của 2 đại lượng nào đó là con số xấp xỉ 1,6180... thì người ta gọi đó chính là "tỉ lệ vàng", chính vì khi lấy số đứng sau chia cho số đứng trước trong dãy Fibonacci, chúng ta được một con số xấp xỉ tỉ lệ vàng này.

Vũ trụ với các dải ngân hà cũng tuân theo tỉ số vàng.
Vũ trụ với các dải ngân hà cũng tuân theo tỉ số vàng.

Nếu dãy số đủ dài, nó sẽ tiến tới tỉ số vàng (Trong Toán học thì giới hạn tỉ lệ của dãy Fibonacci chính là tỉ số vàng). Như vậy có thể thấy mối liên hệ mật thiết giữa dãy số Fibonacci và tỉ lệ vàng.

Trong nghệ thuật tỉ lệ vàng thể hiện rõ ràng trong "hình chữ nhật vàng", đó là một hình chữ nhật có tỷ số giữa cạnh dài và cạnh ngắn là tỷ số vàng.

Hình chữ nhật vàng. 
Hình chữ nhật vàng. 

Tỉ lệ vàng có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau. Tỉ lệ 1.618 được sử dụng trong kiến trúc với tên gọi “hình chữ nhật vàng”, vì nó được biết đến như là hình làm hài lòng đôi mắt. Thực tế, có những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sử dụng các tỉ lệ này để giúp họ điêu khắc khuôn mặt theo tỉ lệ hoàn hảo.

Bạn cũng có thể tìm thấy tỉ lệ này trong tự nhiên. Nó có thể được nhìn thấy trong hoa, vỏ ốc anh vũ, vỏ của loài cúc đá ammonite, và nhiều nơi khác. 

Tỉ lệ vàng có thể được tìm thấy trong vạn vật tự nhiên.
Tỉ lệ vàng có thể được tìm thấy trong vạn vật tự nhiên.

Bạn có thể tìm thấy dãy số Fibonacci ở đâu?

Bây giờ hãy cùng xem dãy số nổi tiếng này hiện diện ở đâu xung quanh bạn nhé!

Bức tự họa Leonardo Da vinci theo tỉ lệ vàng. 
Bức tự họa Leonardo Da vinci theo tỉ lệ vàng. 
Công trình kiến trúc tỉ lệ vàng.
Công trình kiến trúc tỉ lệ vàng.
Quy luật phát triển của thực vật tuân theo tỉ lệ vàng. 
Quy luật phát triển của thực vật tuân theo tỉ lệ vàng. 
Khuôn mặt cũng tuân theo tỉ lệ vàng.
Khuôn mặt cũng tuân theo tỉ lệ vàng.
Ngôi đền parthenon. 
Ngôi đền parthenon. 
Logo quả táo của Apple cũng không phải được vẽ ngẫu nhiên. 
Logo quả táo của Apple cũng không phải được vẽ ngẫu nhiên. 
Thực vật phát triển theo tỉ số vàng.
Thực vật phát triển theo tỉ số vàng.
Thực vật phát triển theo tỉ số vàng. 
Thực vật phát triển theo tỉ số vàng. 
Nghệ thuật thường phải tuân thủ tỉ số vàng.
Nghệ thuật thường phải tuân thủ tỉ số vàng.
Động vật và con người hay tự nhiên đều không nằm ngoài quy luật này. 
Động vật và con người hay tự nhiên đều không nằm ngoài quy luật này. 
Tỉ số vàng xuất hiện mọi nơi.
Tỉ số vàng xuất hiện mọi nơi.
 Tỉ số vàng mang lại vẻ đẹp cho nghệ thuật.
 Tỉ số vàng mang lại vẻ đẹp cho nghệ thuật.
Bức tranh Sóng lớn nổi tiếng của Hokusai. 
Bức tranh Sóng lớn nổi tiếng của Hokusai. 
Cơn bão cũng biết tuân thủ tỉ lệ vàng. 
Cơn bão cũng biết tuân thủ tỉ lệ vàng. 
Tai người và tỉ lệ vàng. 
Tai người và tỉ lệ vàng. 
Monalisa và tỉ số vàng. 
Monalisa và tỉ số vàng. 
Một bức họa của Da vinci. 
Một bức họa của Da vinci. 
Angelo cũng thích dùng tỉ lệ vàng. 
Angelo cũng thích dùng tỉ lệ vàng. 
Trường học Athen của Rafael cũng không nằm ngoài tỉ số vàng. 
Trường học Athen của Rafael cũng không nằm ngoài tỉ số vàng. 
Bạn biết gì về dãy Fibonacci và 'tỉ lệ vàng' trong vạn vật?

(Tổng hợp)

AN LY