Chú đầu bếp đang nấu món gì?

Ai tinh mắt hơn: Tìm đúng mảnh giấy bị xé, bạn sẽ có ngay câu trả lời!
 Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời. 
 Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời. 

AN LY