Cục Di sản Văn hóa đưa ra quy định về việc sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa trong quảng cáo

Cục Di sản Văn hóa vừa đưa ra quy định về việc sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa trong hoạt động quảng cáo, tuyên truyền.

Theo Báo Văn hóa đưa tin, ngày hôm nay 06/11, Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL đã gửi các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công văn số 836/DSVH-DT về việc sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa trong hoạt động quảng cáo, tuyên truyền.

  Hình ảnh chùa Cầu đặt cạnh lon bia Huda được quảng bá rầm rộ gây tranh cãi ẢNH: FB JACK TRAN

Hình ảnh chùa Cầu đặt cạnh lon bia Huda được quảng bá rầm rộ gây tranh cãi ẢNH: FB JACK TRAN

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị  các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư tại khu vực có di sản, đảm bảo pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công văn cũng nhấn mạnh sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa phải trên tinh thần tôn vinh giá trị di sản và tôn trọng ý nguyện của cộng đồng sở hữu di sản, tránh việc tuyên truyền, giới thiệu sai lệch  về nội dung, giá trị của di sản văn hóa, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

LA

Điểm mặt những công trình xâm hại di tích

Điểm mặt những công trình xâm hại di tích

Những vụ xâm hại di sản, thắng cảnh ở Mã Pí Lèng (Hà Giang), Tràng An (Ninh Bình)... cho thấy việc quản lý di sản của Việt Nam vẫn đang lúng túng