Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có phải nộp hồ sơ khai thuế?

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Theo Điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định này quy định trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế , trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế .

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo trang Luật Việt Nam, trong khi đó, các văn bản trước đây hầu như chỉ quy định nếu người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh đã có văn bản đề nghị gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chỉ yêu cầu người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Như vậy, theo quy định mới, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý, hồ sơ quyết toán năm nếu tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Khoản 3 Điều 4 Nghị định này cũng quy định:

- Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

- Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương