Hà Nội chỉ đạo khẩn việc điều trị trẻ em mắc COVID-19

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận trẻ em nhiễm COVID-19.

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn về việc điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19 gửi các bệnh viện trong và ngoài công lập, 30 trung tâm y tế của quận, huyện, thị xã.

Theo đó, nhằm đảm bảo tốt công tác điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19 trong thời gian học sinh, sinh viên đến trường học tập trung trở lại, Sở Y tế Hà Nội giao Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tập huấn cho các đơn vị trong ngành công tác xử trí, chăm sóc, điều trị trẻ em mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Nội chỉ đạo khẩn việc điều trị trẻ em mắc COVID-19

Đồng thời, bệnh viện trên chịu trách nhiệm khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị trẻ em nhiễm COVID-19.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận, điều trị trẻ em nhiễm COVID-19, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao đáp ứng điều trị.

Đối với 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, Sở Y tế yêu cầu tham mưu UBND quận, huyện, thị xã phương án bảo đảm y tế trường học khi học sinh quay lại trường, phối hợp với phòng y tế, phòng giáo dục quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra tại trường học, không để bị động, lúng túng, bất ngờ.

Thanh Mai