Khi nào người lao động được trả lương tháng 13?

Bài viết dưới đây tổng hợp một số thông tin liên quan đến lương tháng 13 nhằm giúp người lao động hiểu thêm về khoản tiền này.

Thông thường ngoài tiền lương, tiền thưởng Tết cuối năm, một số doanh nghiệp còn trả thêm cho người lao động một khoản tiền gọi là lương tháng 13 . Vậy lương tháng 13 là gì ? Có văn bản Luật nào quy định về lương tháng 13 hay không? Lương tháng 13 nên được tính như thế nào?

Lương tháng 13 là gì?

Lương tháng thứ 13 là cách gọi tên một khoản tiền thưởng vào cuối năm (dương lịch, thường vào tháng 12), và được thoả thuận giữa công ty và người lao động.

Nhiều doanh nghiệp thường chi trả lương tháng 13 vào dịp Tết âm lịch, nên khiến nhiều người lao động nhầm tưởng rằng đây là tiền thưởng cuối năm, là quyền lợi mặc định. Điều này không đúng vì từ trước đến nay, Bộ luật Lao động chưa có điều luật quy định riêng về lương tháng 13, và thuật ngữ này cũng không được luật đề cập đến.

Vậy doanh nghiệp có bắt buộc phải chi trả lương tháng 13 cho người lao động không? Pháp luật không quy định cụ thể về vấn đề này. Nhưng nếu giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về lương tháng 13 trong hợp đồng lao động, hoặc ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể, thì doanh nghiệp bắt buộc phải chi trả khoản tiền trên.

Mặc dù có thể đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nhưng việc chi trả lương tháng 13 của doanh nghiệp còn phù thuộc vào tình hình kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp và kết quả làm việc của người lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, hay người lao động không hoàn thành công việc thì nhiều khả năng sẽ không được nhận lương tháng thứ 13.

Cách tính lương tháng 13

Do lương tháng 13 không phải là 1 khoản tiền bắt buộc phải chi cho người lao động theo quy định của pháp luật, nên các doanh nghiệp có thể tính theo nhiều cách khác nhau tuỳ thuộc vào cơ chế, tình hình kinh doanh cũng như số lượng nhân sự. Thông thường thì lương tháng 13 thường được tính theo cách như sau:

- Nếu làm đủ 12 tháng (bao gồm cả thời gian thử việc) thì cuối năm dương lịch sẽ được hưởng 1 tháng lương. 

- Nếu không làm đủ 12 tháng (hoặc có tăng/giảm lương trong thời gian làm việc) thì sẽ tính theo tỉ lệ tương đương.

Dưới đây là cách tính lương tháng 13 của một doanh nghiệp SME tại Hà Nội: 

Điều kiện nhận thưởng tháng 13: 

  • Tháng lương thứ 13 được thưởng cho toàn thể người lao động nếu đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu sau: Đã hết thời gian thử việc và có thời gian làm việc liên tục thực tế từ đủ 1 tháng trở lên tính đến hết ngày 31/12 (Dương lịch) của năm đó, và vẫn đang làm việc tại công ty vào ngày 31/12.
  • Nhân vên chưa hết thời gian thử việc tính đến hết 31/12 sẽ không nhận được lương tháng thứ 13. 

Các tính lương tháng thứ 13

  • Tính từ 1/1, nếu nhân viên làm việc đủ 12 tháng trong năm tính đến hết 31/12 (dương lịch), lương tháng thứ 13 = Tổng lương trong tháng (không bao gồm trợ cấp đi lại).
  • Nhân viên làm việc dưới 12 tháng trong năm tính đến hết ngày 31/12 Dương lịch, lương tháng 13 = (Tổng lương trong tháng + Các khoản trợ cấp, phụ cấp nếu có)/12 tháng * số tháng làm việc thực tế trong năm Dương lịch.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương