Không sử dụng truyện ngụ ngôn trong sách tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức biên soạn SGK theo hình thức xã hội hóa. Vì vậy, cần nhận được các ý kiến để làm tốt hơn.

Bộ GD-ĐT đã thông báo kết quả rà soát của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa (SGK) môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều (do GS Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM phát hành).

 Không sử dụng truyện ngụ ngôn trong sách tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều


Theo đó, thực hiện yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Hội đồng thẩm định đã tổ chức rà soát, làm việc với tác giả SGK môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều. Trên tinh thần cầu thị, Hội đồng thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa SGK cho phù hợp hơn.

Cụ thể, chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên có thể thay thế một số đoạn/bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài Cua, cò và đàn cá trang 115, bài Hai con ngựa trang 157, bài Lừa, thỏ và cọp trang 163... thay thế một số từ ngữ khó hiểu, ít dùng như từ “nhá”, “nom”, “quà... quà”, “chén”...

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn/bài “đa nghĩa”, nên lựa chọn đoạn/bài trong kho tàng văn học Việt Nam. Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà xuất bản và tác giả xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính, gửi Hội đồng thẩm định để thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày 15.11.2020.

 

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý để SGK ngày càng hoàn thiện, góp phần triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Bộ GD-ĐT cũng cho rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, có nhiều bộ SGK khác nhau theo cùng một chương trình thống nhất, trong đó SGK có vai trò là tài liệu để các nhà trường, giáo viên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch giảng dạy cho phù hợp. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức biên soạn, phát hành SGK theo hình thức xã hội hóa. Vì vậy, việc được nhận các ý kiến góp ý, thậm chí là phê bình sẽ giúp các tác giả, Hội đồng thẩm định và Bộ GD-ĐT làm tốt hơn việc biên soạn, thẩm định và phê duyệt SGK các lớp học tiếp theo.

btl (t/h)

Bộ GD-ĐT yêu cầu thẩm định, rà soát những phản ánh về nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Bộ GD-ĐT yêu cầu thẩm định, rà soát những phản ánh về nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng thẩm định phải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, có phương án xử lý phù hợp liên quan tới SGK Tiếng Việt lớp 1.