Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 29/12/2020

Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 29/12/2020 cập nhật mới nhất.

Điện Lực

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Khu vực

Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Vũ Mộng Nguyên
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Cục tác chiến điện tử
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Chế Lan Viên
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Đơn vị 2001(K714)
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Hải quân Đa Mặn
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Thoát nước SPS 35
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Xăng dầu Đa Mặn 2
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Lũng Lô
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KS Sea Phoenix
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Tiến Thu
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Tiểu đoàn 81 - Sân bay nước mặn
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Khách sạn Hemera
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 TBA KS 11A Hồ Xuân Hương (Công ty TNHH Rồng Xuyên Việt
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Khu căn hộ cho thuê số 78 đường Chế Lan Viên
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 NNC(Công ty TNHH MTV Du lịch và dịch vụ NNC)
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 H-Suites (Công ty TNHH Rita Trần)
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KCH 67 Chế Lan Viên
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 PVTC dự án The Sang Residence
29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Lê Bá Hòa
Cẩm Lệ 29/12/2020 7:30:00 13:30:00 Gạch Thanh Bình
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Lê Trọng Tấn
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Nho Chiến
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KGĐ sư đoàn F375 T3
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KGĐ SĐQN F372 T2
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Phước Tường 2
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Phước Tường
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Tôn Đản 6
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Hòa Phát 5
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Trường Chinh 4
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KTT A32 T1
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KTT A32 T2
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KDC A32 T2
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 E954 - T2
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KDC A32
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KGĐ Nhà ở quân đội NM A32
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KGĐ F372 T4
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Tôn Đản 8
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Tôn Đản 7
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KDC Chợ Tân An
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 F375 T1
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Trung đoàn 275
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 XD 504
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Muối Iốt
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 E290
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 D180 E375
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Đài chỉ huy K4
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 E5+D6 E954
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Chiếu sáng T3
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Công ty ACC
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Cơ khí Hòa Phát
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Trại giam B14
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Đơn vị K336
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 F375 T2
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Huỳnh Trần Ca (TBA Hoàng Nam)
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 NM A32 T1
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 NM A32 T3
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 NM A32 T4
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 NM A32 T5
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KTT A32
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Nam Thắng
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Hà Dũng
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 VTVL Giao thông T4
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Bê tông Đăng Hải
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Công ty CP xây dựng giao thông
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Nhà máy nước sân bay T2
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 NMN Sân bay
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Đo lường miền trung
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 TM Hải Vân
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 VTVL giao thông T5
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 CTCP Đà Nẵng kính
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 CTCP cơ khí Mạnh Lợi
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Trại gà quân khu
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Lê Trọng Tấn
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Nho Chiến
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 KGĐ sư đoàn F375 T3
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Phước Tường 2
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Phước Tường
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Tôn Đản 6
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Hòa Phát 5
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Tôn Đản 8
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Tôn Đản 7
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 F375 T1
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Trung đoàn 275
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 XD 504
Liên ChIểu 29/12/2020 4:30:00 17:30:00 Hòa An 4
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Muối Iốt
Liên ChIểu 29/12/2020 4:30:00 17:30:00 KĐT Phước Lý
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 D180 E375
Liên ChIểu 29/12/2020 4:30:00 17:30:00 TBA CC LÊ HIẾN MAI
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Cơ khí Hòa Phát
Liên ChIểu 29/12/2020 4:30:00 17:30:00 TBA LÊ ĐÌNH KỴ
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Trại giam B14
Liên ChIểu 29/12/2020 4:30:00 17:30:00 Phú Khánh Đạt
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 F375 T2
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Huỳnh Trần Ca (TBA Hoàng Nam)
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Nam Thắng
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Hà Dũng
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 VTVL Giao thông T4
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 KTT A32 T2
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 KDC A32 T2
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 E954 - T2
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 KDC A32
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 KGĐ Nhà ở quân đội NM A32
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 KGĐ F372 T4
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Tôn Đản 8
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Tôn Đản 7
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 KDC Chợ Tân An
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 F375 T1
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Trung đoàn 275
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 XD 504
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Muối Iốt
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 E290
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 D180 E375
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Đài chỉ huy K4
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 E5+D6 E954
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Chiếu sáng T3
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Công ty ACC
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Cơ khí Hòa Phát
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Trại giam B14
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Đơn vị K336
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 F375 T2
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Huỳnh Trần Ca (TBA Hoàng Nam)
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 NM A32 T1
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 NM A32 T3
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 NM A32 T4
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 NM A32 T5
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 KTT A32
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Nam Thắng
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Hà Dũng
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 VTVL Giao thông T4
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Bê tông Đăng Hải
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Công ty CP xây dựng giao thông
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Nhà máy nước sân bay T2
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 NMN Sân bay
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Đo lường miền trung
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 TM Hải Vân
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 VTVL giao thông T5
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 CTCP Đà Nẵng kính
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 CTCP cơ khí Mạnh Lợi
Thanh Khê 29/12/2020 16:30:00 17:30:00 Trại gà quân khu
Liên ChIểu 29/12/2020 9:00:00 13:00:00 GoldenHills TBC4
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Hòa An 4
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 KĐT Phước Lý
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 TBA CC LÊ HIẾN MAI
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 TBA LÊ ĐÌNH KỴ
Thanh Khê 29/12/2020 4:30:00 5:30:00 Phú Khánh Đạt
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Hòa An 4
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 KĐT Phước Lý
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Bắc Mỹ An 2
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 TBA CC LÊ HIẾN MAI
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KDC Hồ Xuân Hương
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 TBA LÊ ĐÌNH KỴ
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KTT Cao Su
Thanh Khê 29/12/2020 5:30:00 16:30:00 Phú Khánh Đạt
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Mỹ Đa Đông
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KTT Vùng 3 Hải Quân
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KDC Hồ Xuân Hương T2
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 Hồ Xuân Hương
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KTT Cao su T2
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KDC NHÀ MÁY CAO SU T3
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KTT Cao su T3
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KDC nhà máy cao su T1
Sơn Trà 29/12/2020 6:00:00 17:30:00 KDC nhà máy cao su T2
Hải Châu 30/12/2020 7:30:00 14:30:00 BƯU ĐIỆN
Hải Châu 30/12/2020 7:30:00 14:30:00 THÔNG TIN BƯU ĐIỆN
Cẩm Lệ 30/12/2020 6:30:00 17:30:00 Cẩm Hòa 3
Cẩm Lệ 30/12/2020 6:30:00 17:30:00 Tự dùng 500 KV
Cẩm Lệ 30/12/2020 6:30:00 16:30:00 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Cẩm Lệ 30/12/2020 6:30:00 16:30:00 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Cẩm Lệ 30/12/2020 6:30:00 16:30:00 TBA Mẹ Thứ T2
Cẩm Lệ 30/12/2020 7:30:00 11:00:00 Quan Châu 2
Cẩm Lệ 30/12/2020 13:30:00 17:00:00 Quang Vinh
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 12:00:00 Hoa Kiều
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 12:00:00 TBA ĐỘI 3 T2
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 12:00:00 TBA LONG HẢI T2
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 8:00:00 Hoà Ninh 1
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 12:00:00 Hoà ninh 6 (thôn 1)
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 12:00:00 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa)
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 12:00:00 Đội 3
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 8:00:00 Hòa Ninh 8
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 8:00:00 TBA THÔN 5 HÒA NINH
Hòa Vang 30/12/2020 7:30:00 12:00:00 Long Hải
Hòa Vang 30/12/2020 11:30:00 12:00:00 Hoà Ninh 1
Hòa Vang 30/12/2020 11:30:00 12:00:00 Hòa Ninh 8
Hòa Vang 30/12/2020 11:30:00 12:00:00 TBA THÔN 5 HÒA NINH
Hòa Vang 30/12/2020 13:30:00 16:30:00 TBA HÒA NINH 2T1
Hòa Vang 30/12/2020 13:30:00 16:30:00 Hoà Ninh 3

PHƯỢNG LÊ