Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/5 - 31/5/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23/5 - 31/5/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 23/05-31/05/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
28-05-21 7:45:00 9:30:00 (Mất điện một phần KP2, 3 – P.Bửu Long)
25-05-21 16:00:00 16:30:00 (Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên)
25-05-21 6:30:00 7:00:00 (Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên)
28-05-21 10:00:00 11:00:00 TBA Tam Hiệp 19 – tuyến 476 Vincom (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai, KP2, 7 – P.Tân Tiến)
28-05-21 11:00:00 12:00:00 TBA Tam Hiệp 21 – tuyến 476 Vincom (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai, KP1, 7 – P.Tân Tiến)
25-05-21 7:00:00 7:30:00 (Một phần P.Bửu Hòa, Công ty Pouchen)
24-05-21 8:00:00 12:00:00 (Mất điện Công ty TNHH Quyết Thắng Phát)
24-05-21 16:30:00 17:00:00 (Một phần P.Hóa An)
26-05-21 6:00:00 6:30:00 (Một phần P.Hóa An)
25-05-21 16:30:00 17:00:00 (Một phần P.Bửu Hòa, Công ty Pouchen)
28-05-21 9:45:00 11:30:00 (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Bửu Long)
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
25-05-21 8:45:00 11:30:00 Ấp 1, 3 - Xã Phú Hòa.
04-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 2, 7 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
26-05-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân
01-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 7 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
04-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp Chợ - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
25-05-21 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - Xã Phú Hòa.
31-05-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
26-05-21 14:00:00 16:45:00 Ấp 7 -Xã Phú Tân.
31-05-21 10:15:00 12:45:00 Ấp 6 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán và Ấp 4 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
02-06-21 7:45:00 10:00:00 Khu 2, 3, 5 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
02-06-21 10:15:00 12:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
03-06-21 7:45:00 10:15:00 Khu 10, 11 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
25-05-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã Phú Hòa.
31-05-21 9:30:00 10:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Thịnh - Huyện Tân Phú.
31-05-21 8:00:00 9:00:00 Ấp 1 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
03-06-21 8:45:00 11:15:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
01-06-21 14:00:00 16:15:00 Ấp 4 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
02-06-21 14:00:00 16:45:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
03-06-21 14:00:00 16:45:00 Ấp Thọ Lâm 1, 2 - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú.
03-06-21 13:30:00 16:15:00 Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Xuân và Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
02-06-21 8:45:00 11:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
03-06-21 10:45:00 12:30:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
26-05-21 8:45:00 11:30:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân
01-06-21 7:45:00 11:15:00 Khu 12 - Thị trấn Tân Phú, Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân; Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
02-06-21 13:30:00 16:15:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
25-05-21 14:00:00 16:15:00 Ấp 3 - Xã Phú Hòa.
31-05-21 11:00:00 12:30:00 Ấp 3 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
31-05-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
31-05-21 13:30:00 15:30:00 Ấp 5 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
04-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
26-05-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 7 - Xã Phú Tân
25-05-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Phú Hòa.
01-06-21 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
26-05-21 13:30:00 16:15:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân
01-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
01-06-21 8:45:00 11:15:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
27-05-21 8:30:00 9:30:00 Một phần ấp 7, xã Mã Đà – huyện Vĩnh Cửu
03-06-21 8:30:00 11:30:00 Cty Vĩnh Hải, xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu
28-05-21 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp 2, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
28-05-21 13:30:00 15:00:00 Một phần ấp 1, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
28-05-21 9:45:00 10:45:00 Một phần ấp 3, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
02-06-21 13:30:00 14:00:00 Trạm Tiểu Học Cây Gáo A, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
28-05-21 15:30:00 17:00:00 Một phần ấp 1, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
29-05-21 13:30:00 16:30:00 TBA Khang My - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
30-05-21 8:45:00 11:15:00 Một phần Cụm Công Nghiệp Thiện Tân - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu
30-05-21 13:30:00 16:30:00 Các TBA: Mỏ Đá Thăng Long, Mỏ Đá Thăng Long 1.
28-05-21 8:30:00 9:30:00 Một phần ấp 3, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
02-06-21 14:30:00 15:00:00 Trạm Phạm Thị Liên, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
27-05-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cây Cầy, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
02-06-21 10:00:00 10:30:00 Trạm ĐĐ Nguyễn Tất Thành 2, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
02-06-21 15:30:00 16:00:00 Trạm Đỗ Văn Biểu, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
27-05-21 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 4, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
27-05-21 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 và một phần Lý Lịch 1, xã Phú Lý – huyện Vĩnh Cửu
02-06-21 9:00:00 9:30:00 Trạm ĐĐ Nguyễn Tất Thành 1, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
29-05-21 8:30:00 11:30:00 Các TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư Xá Minh Thành 2
29-05-21 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Hiếu Liêm – huyện Vĩnh Cửu
30-05-21 13:30:00 16:30:00 Các TBA: DoNa Quế Bằng, DoNa Quế Bằng 1, 2, 3, 4.
02-06-21 11:00:00 11:30:00 Trạm THCS Vĩnh An, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
02-06-21 8:00:00 8:30:00 Trạm Trại Giam Vĩnh Cửu, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
24-05-21 8:15:00 9:45:00 Ấp Lê Lợi 1 - xã Bàu Hàm 2
26-05-21 10:45:00 12:15:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
26-05-21 14:45:00 16:15:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1
27-05-21 13:15:00 16:45:00 Ấp Đông Kim- xã Gia Kiệm
27-05-21 8:15:00 12:00:00 Ấp 5 -Xã Lộ 25
26-05-21 13:15:00 14:45:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
26-05-21 7:45:00 9:15:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
28-05-21 7:45:00 11:45:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
28-05-21 7:30:00 10:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn - xã Quang Trung; Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
27-05-21 7:45:00 11:30:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
25-05-21 7:45:00 11:45:00 Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3; Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
25-05-21 13:15:00 16:45:00 Ấp Ngô Quyền - xã Bàu Hàm 2
26-05-21 9:15:00 10:45:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
28-05-21 13:15:00 16:45:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
29-05-21 7:30:00 8:00:00 Mất điện đường Hồ Thị Hương, Nguyễn Trãi, Thích Quảng Đức nối dài, phường Xuân An, phường Xuân Hòa, ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm Thành phố Long Khánh.
28-05-21 8:00:00 15:00:00 Mất điện tổ 3,4,7,8,12 khu phố 2 phường Xuân Hòa tp Long Khánh.
30-05-21 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KCN Suối Tre ấp Suối Chồn phương Bảo Vinh TP Long Khánh
27-05-21 8:00:00 12:00:00 Mất điện một phần tổ 5,10,13,14 ấp Tân Phong xã Xuân Tân TP Long Khánh.
31-05-21 7:30:00 9:30:00 - Mất điện tổ 15 ấp Núi tung xã Suối Tre, tổ 16,17 ấp Núi Đỏ phường Bàu Sen tp Long Khánh.
02-06-21 8:30:00 10:30:00 Mất điện khách hàng Nông nghiệp Gáp
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
25-05-21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
26-05-21 9:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA Kiểm soát Biên Phòng tại trụ 32/1 tuyến 478 Tân Thành
26-05-21 8:00:00 9:45:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x37.5kVA Trạm bơm Phước Bình
26-05-21 8:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Bùi Thị Chi
26-05-21 8:30:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Vườn Dừa - Phường Phước Tân
25-05-21 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
26-05-21 8:30:00 16:00:00 08h30 - 16h00: - Một phần các ấp 2A, 2B, 7 - xã Xuân Bắc hướng vào Thác Trời); - Các trạm khách hàng Công ty May Xuân Lộc, Công ty An Phú Khánh, Công ty An Phú Xuân, Trạm bơm Công ty An Phú Xuân, Trang trại Phạm Văn Ngữ, Trại gà Thanh Thủy, Cơ sở Nguyễn Thanh Phượng, Công ty Hồ Đức Phú, Công ty An Phương Tâm, Trần Thị Quỳnh Anh và các trạm năng lượng mặt trời nhánh Tân Hà- xã Xuân Bắc.
28-05-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần ấp 1, 6 - xã Xuân Bắc.
25-05-21 13:00:00 15:00:00 13h00 - 15h00: Một phần ấp Việt Kiều - xã Xuân Hiệp
25-05-21 8:00:00 17:00:00 08h00 - 17h00: Một phần ấp Thọ Chánh - xã Xuân Thọ
26-05-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp
25-05-21 8:00:00 9:00:00 08h00 - 09h00: Một phần các ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2-xã Suối Cát
29-05-21 8:00:00 12:00:00 08h00 - 12h00: - Một phần các khu 1, 4 - Thị trấn Gia Ray; - Các trạm Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trường THCS Phan Bội Châu, Trạm phát sóng Núi Chứa Chan và Lữ Đoàn 23.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
04-06-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 2, 7 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
31-05-21 13:30:00 15:30:00 Ấp 5 - Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
04-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
26-05-21 14:00:00 16:45:00 Ấp 7 -Xã Phú Tân.
31-05-21 10:15:00 12:45:00 Ấp 6 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán và Ấp 4 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
02-06-21 7:45:00 10:00:00 Khu 2, 3, 5 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
02-06-21 10:15:00 12:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
03-06-21 7:45:00 10:15:00 Khu 10, 11 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
25-05-21 14:00:00 16:15:00 Ấp 3 - Xã Phú Hòa.
31-05-21 11:00:00 12:30:00 Ấp 3 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
03-06-21 13:30:00 16:15:00 Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Xuân và Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
26-05-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân
01-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 7 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
04-06-21 10:15:00 12:15:00 Ấp Chợ - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
25-05-21 8:45:00 11:30:00 Ấp 1, 3 - Xã Phú Hòa.
26-05-21 8:45:00 11:30:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân
01-06-21 7:45:00 11:15:00 Khu 12 - Thị trấn Tân Phú, Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân; Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
02-06-21 13:30:00 16:15:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
25-05-21 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - Xã Phú Hòa.
31-05-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
01-06-21 14:00:00 16:15:00 Ấp 4 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
02-06-21 14:00:00 16:45:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
31-05-21 8:00:00 9:00:00 Ấp 1 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
03-06-21 8:45:00 11:15:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
01-06-21 8:45:00 11:15:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
25-05-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã Phú Hòa.
31-05-21 9:30:00 10:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Thịnh - Huyện Tân Phú.
03-06-21 14:00:00 16:45:00 Ấp Thọ Lâm 1, 2 - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú.
02-06-21 8:45:00 11:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
03-06-21 10:45:00 12:30:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
31-05-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
26-05-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 7 - Xã Phú Tân
25-05-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Phú Hòa.
01-06-21 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
26-05-21 13:30:00 16:15:00 Ấp 8 - Xã Phú Tân
01-06-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
24-05-21 8:00:00 11:00:00 Ấp 2 Xã Xuân Đường (Trạm CNSH Đồng Nai 3).
28-05-21 7:30:00 16:30:00 Ấp 3, 4, 8 xã Thừa Đức.
28-05-21 7:30:00 12:00:00 Toàn bộ xã Thừa Đức.

MAI UYÊN