Lực lượng phụ nữ góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đông đảo các nhà khoa học nữ, nữ doanh nhân, nữ trí thức, các chuyên gia và hội viên phụ nữ đã tham gia hội thảo.

Sáng nay (4-11-2020), tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dự và chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Toàn cảnh hội thảo góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đông đảo các nhà khoa học nữ, nữ doanh nhân, nữ trí thức, các chuyên gia và hội viên phụ nữ đã tham gia hội thảo. Hơn 10 bản tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung góp ý kiến vào hai nội dung được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là: giáo dục-đào tạo; khoa học-công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu đã tập trung góp ý cho định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; những thách thức và cơ hội đặt ra cho nền khoa học-công nghệ của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới; giải pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia các lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước.

  Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch hội LHPNVN

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch hội LHPNVN

Đồng chí Trương Thị Mai -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương hoan nghênh Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội nghị này, cho thấy trách nhiệm của đội ngũ nữ trí thức đối với việc góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đối với sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo chính trị lần này và các báo cáo kèm theo không chỉ đánh giá 5 năm (2016-2020) và nêu ra định hướng 5 năm tới (2021-2025), mà đi những bước đi xa hơn, đánh giá những bước xa hơn và đi tới tương lai cũng xa hơn, tức là đánh giá 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và tới có 3 mục tiêu: 2025, 2030 và 2045. 2045 là thời điểm rất quan trọng là thời điểm 100 năm thành lập nước và dự kiến nước ta sẽ bước qua mức thu nhập trung bình, để bước vào thu nhập cao. Đây là một bước ngoặt rất quan trọng trong phát triển Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đây là một trong số bốn hội thảo mà Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức để lấy ý kiến các lực lượng phụ nữ để tập hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện đại hội. Trong hai tuần qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức được 3 hội thảo có sự tham gia của hơn 7 nghìn người, với hơn 30 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện./.

Thanh Mai

Trung úy công an ở Hà Nội thử súng làm một sinh viên tử vong

Trung úy công an ở Hà Nội thử súng làm một sinh viên tử vong

Trong lúc mang khẩu súng mua trên mạng ra thử, một trung úy công an đã làm chết một nam sinh viên.

Tin nổi bật