Người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ dịp Tết 2022?

Người lao động được nhận hỗ trợ bằng tiền, mức 300.000 đồng/người.

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã có Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ về chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Đối tượng được hỗ trợ:

- Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

- Ưu tiên người lao động là đoàn viên công đoàn; đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo.

Người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ dịp Tết 2022?

Điều kiện hỗ trợ:  Người lao động tham gia đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng phí công đoàn;

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Lưu ý: Đoàn viên, người lao động đã được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ theo Thông báo 375/TB-LĐLĐ thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Hướng dẫn này.

Người lao động được nhận hỗ trợ bằng tiền, mức 300.000 đồng/người.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm:  Văn bản đề nghị hỗ trợ của Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp (với doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở); Danh sách đoàn viên, người lao động đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan BHXH.

Bước 2: Gửi hồ sơ

Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở hoàn thiện hồ sơ và gửi về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chậm nhất đến ngày 05/01/2022.

Bước 3: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thông qua CĐCS, phối hợp với Người sử dụng lao động thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động đảm bảo kịp thời (Hoàn thành trước ngày 20/01/2022).

Hướng dẫn được ban hành ngày 03/11/2021.

Thanh Mai

Những điều cần lưu ý để giảm nguy cơ lây nhiễm khi đi máy bay

Những điều cần lưu ý để giảm nguy cơ lây nhiễm khi đi máy bay

Một loạt các biện pháp đã được ngành hàng không đưa ra kể từ khi đại dịch bùng phát rộng.