Thanh Hóa cấp hơn 1.300 tấn gạo cho gần 22.000 học sinh thuộc diện khó khăn

Tỉnh Thanh Hóa sẽ cấp hơn 1.312 tấn gạo hỗ trợ cho gần 22.000 học sinh thuộc diện khó khăn của 246 trường trong toàn tỉnh.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn.

Theo đó, học sinh đang học tại các trường Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, sẽ được cấp gạo. Số lượng học sinh được hưởng gạo hỗ trợ đợt này là 21.648 em, của 246 trường trong tỉnh Thanh Hóa. 

Trong đó, số gạo còn lại của học kỳ I năm học 2020-2021, là 34.475 kg.  Số lượng gạo cấp học kỳ II năm học 2020-2021, là:  1.278.010 kg (bao gồm cả cấp bổ sung học kỳ I là 13.605 kg cho 183 học sinh).

Thanh Hóa cấp hơn 1.300 tấn gạo cho gần 22.000 học sinh thuộc diện khó khăn
Thanh Hóa cấp hơn 1.300 tấn gạo cho gần 22.000 học sinh thuộc diện khó khăn

Mức hỗ trợ gạo theo quy định là: 15kg/1 tháng/1 học sinh. Gạo hỗ trợ cho học sinh được lấy từ nguồn dự trữ quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao thuận lợi. Vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại các điểm trường chính (có đường ô tô) của các trường có học sinh được hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

UBND các huyện, xã,  đơn vị được hỗ trợ gạo có trách nhiệm phối hợp với Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ.

Đồng thời, cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng trường hợp được hỗ trợ và đúng định mức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các điểm trường chính của các trường, bốc dỡ gạo từ trên phương tiện xuống do Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở GD&ĐT tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh đảm bảo đúng quy định

NGUYỄN THUẤN

Vinschool mang chương trình giáo dục mầm non quốc tế tới Thanh Hóa

Vinschool mang chương trình giáo dục mầm non quốc tế tới Thanh Hóa

Hội thảo Tuyển sinh và Trải nghiệm tại trường Mầm non Vinschool Star City Thanh Hóa nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh các bé mầm non từ 18 tháng đến 5 tuổi.