Tỉnh nào thưởng Tết 2022 cao nhất?

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 1 cá nhân tại Đà Nẵng nhận gần 1,4 tỷ đồng. Thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về 1 lao động TP.HCM, với 471 triệu.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM có báo cáo về mức thưởng Tết tại 1.012 doanh nghiệp với khoảng gần 175.000 lao động trên địa bàn.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2022 trung bình là 4,09 triệu đồng/người, cao hơn 20,2% so với năm 2021 (3,39 triệu đồng/người). Trong đó mức thưởng cao nhất là 471 triệu đồng.

Mức thưởng Tết âm lịch Nhâm Dần 2022 trung bình là 8,8 triệu đồng/người, tương đương với năm 2021. Các doanh nghiệp điện, điện tử, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin, có mức thưởng cao hơn so với mặt bằng chung.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP.HCM là gần 1,3 tỷ đồng, do 1 doanh nghiệp FDI tại TP.HCM thưởng cho cá nhân xuất sắc tại doanh nghiệp. 

Tỉnh nào thưởng Tết 2022 cao nhất?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng báo cáo với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Doanh nghiệp tư nhân thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng. 

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất 1 cá nhân tại Đà Nẵng nhận được là 1,432 tỷ đồng, do một doanh nghiệp tư nhân thuộc ngành công nghệ thông tin thưởng cho người lao động xuất sắc.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768 nghìn đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông báo cáo, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022 bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người (bằng 100% so với năm 2020). Người lao động có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Mức thưởng bình quân Tết Âm lịch 2022 là 3,5 triệu đồng/người (bằng 83,3% so với năm 2021). Doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 15 triệu đồng, mức thưởng Tết Âm lịch thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạc Liêu cho hay, có 13 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết dương lịch 2022, mức cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 20 nghìn đồng.

28 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, với mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng và thấp nhất 190 nghìn đồng.

Công ty có 100% vốn nhà nước có mức thưởng cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Với công ty có cổ phần của nhà nước, mức cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng.

Với doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng Tết cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 190 nghìn đồng.. Riêng doanh nghiệp vốn nước ngoài, mức thưởng Tết cao nhất 69 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ, hiện tại có 72 doanh nghiệp trên địa bàn đã báo cáo đến về dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022 và Tết Âm lịch Nhâm Dần cho người lao động. 

Tết Dương lịch 2022, hiện có 31 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng cho người lao động, mức thưởng cao nhất dự kiến là gần 130 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất chỉ là 100 nghìn đồng/người. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022. 92 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho người lao động. Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dự kiến cao nhất là 100 triệu đồng và thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 4 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Mức thưởng Tết Âm lịch của khối doanh nghiệp này cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là một triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 24 triệu đồng; thấp nhất là 500 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 82,5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 6 triệu đồng/người, thấp nhất 50 nghìn đồng/ người.

Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 235,2 triệu đồng thuộc về một công ty chuyên sản xuất dầu ăn; thấp nhất là 200 nghìn đồng thuộc về một công ty may mặc.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết tại 71 doanh nghiệp trên địa bàn dự kiến thưởng Tết Dương lịch. Mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 50.000 đồng (thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), cao nhất là 20 triệu đồng (thuộc một doanh nghiệp dân doanh).

87 doanh nghiệp tại địa bàn có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán, mức thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất khoảng 67,9 triệu đồng (FDI).

Tại các doanh nghiệp tư nhân và Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước cũng dự kiến mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng.

Thanh Mai