Từ 1/7, lương của viên chức thay đổi như thế nào?

Nhóm viên chức có mức lương cao nhất sẽ là 18,7 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong 10 nhóm lao động được tăng lương cơ sở có viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019); người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP nêu rõ mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 73/2024/NĐ-CP;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

- Từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.

Hiện nay, lương của viên chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x lương cơ sở (2,34 triệu đồng). Như vậy, ở nhóm viên chức, mức lương cao nhất sẽ là 18,7 triệu đồng/tháng, áp dụng với viên chức loại A3, bậc 6 như kiến trúc sư, kỹ sư, bác sĩ, phóng viên, biên tập viên cao cấp.

Mức lương viên chức thấp nhất là 3,5 triệu đồng/tháng, áp dụng cho viên chức ngạch y công.

Ngoài ra, các khoản phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung (nếu có) được tính bằng tổng lương cơ sở cộng mức phụ cấp đó nhân với tỷ lệ % được hưởng.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 01/7/2024 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6 năm 2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1-7-2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Thanh Mai/Tổng hợp

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay 4/7

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay 4/7

Căn cứ diễn biến thị trường thế giới, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định tăng giá đồng loạt các loại xăng dầu kể từ 15h ngày 4/7. Trong đó, giá xăng RON95-III đã tăng 542 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 23.552 đồng/lít.