Từ 15/4, Bộ Y tế sẽ cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân

Hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia.

Từ 15/4, Bộ Y tế sẽ cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

Từ 15/4, Bộ Y tế sẽ cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân

Ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.

Người dân sẽ không được cấp hộ chiếu vaccine nếu các thông tin tiêm chủng sai sót, thiếu mũi tiêm, ngoài ra không cần thực hiện thêm thủ tục gì khác. Với người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine do thiếu, sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn để được bổ sung, cập nhật.

Hộ chiếu vaccine được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng cách nhập 4 thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, ngày tiêm gần nhất, sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu.

Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu, quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, để biết hộ chiếu vaccine được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào, người dân cần theo dõi thông tin từ Bộ Ngoại giao.

Thanh Mai

Happy Women Đà Nẵng viết câu chuyện những người phụ nữ kiên cường

Happy Women Đà Nẵng viết câu chuyện những người phụ nữ kiên cường

Happy Women Đà Nẵng vừa chính thức ra mắt với 2 chapter: Tourne với sự điều hành của Chủ tịch Lê Hoa Chi và Sunflower với sự điều hành của Nora Nguyễn.