5 vấn đề lớn được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở 5 vấn đề lớn để Trung ương thảo luận.
5 vấn đề lớn được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Trọng Phú - Quang Huy/VOV.VN