Cảnh báo tin nhắn lừa đảo nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa thông báo tình trạng một số đối tượng đã mạo danh là cơ quan BHXH nhắn tin cho người lao động.

Thời gian vùa qua, ngành BHXH đang thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/QĐ-TTg.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã nhận được một số thông tin có người lợi dụng sơ hở để nhắn tin cho người lao động, cụ thể là: "Ban chua nhan duoc tr0 cap C0VID-19, vui long dang nhap shorturl.at/frFHU de lay, qua han se kh0ng duoc chap nhan".

Cảnh báo tin nhắn lừa đảo nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Đại diện BHXH TP Hà Nội khẳng định tin nhắn trên là lừa đảo, không bao giờ gửi tin nhắn có dòng chữ "chưa nhận được" và cũng không bao giờ có tin nhắn chữ "o" bằng số "0" như trên. BHXH TP Hà Nội cảnh báo người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào nếu không có chữ "BHXHVN, BHXH_HANOI,..." hiện lên khi nhận tin nhắn.

Cơ quan BHXH khuyến nghị, người lao động cần nâng cao cảnh giác do thời gian nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là đến ngày 31/12/2021.

Người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản.

Thanh Mai