'Điện một giá' cao hơn giá bán lẻ bình quân đến 1,55 lần, Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Công Thương cho biết phương án điện một giá bằng giá điện sinh hoạt bình quân (1.864,44 đồng/kWh) không nhận được sự ủng hộ của phần đông các Bộ ngành đã lấy ý kiến. Phương án này chỉ có lợi cho các khách hàng sử dụng lượng điện lớn.

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, tại phương án 2, người dân được phép lựa chọn “ điện một giá ”. 

Tuy nhiên, dư luận đang phản ứng về phương án tính điện một giá mà Bộ Công Thương đưa ra không phù hợp. Cụ thể là cách tính này khiến giá cao hơn 1,45 lần (tương đương 2.703 đồng/kWh) so với giá bán lẻ điện bình quân (phương án 2A) và cao hơn đến 1,55 lần (tương đương 2.889 đồng/kWh) ở phương án tính theo bậc (2B).

Bộ Công Thương cho biết phương án điện một giá bằng giá điện sinh hoạt bình quân không nhận được sự ủng hộ của phần đông Bộ ngành. Ảnh: EVN
Bộ Công Thương cho biết phương án điện một giá bằng giá điện sinh hoạt bình quân không nhận được sự ủng hộ của phần đông Bộ ngành. Ảnh: EVN

Đưa ra quan điểm về phương án tính “điện một giá”, Bộ Công Thương nhận định phương án này giá điện bán lẻ sẽ bằng giá bình quân (1.864,44 đồng/kWh) và không nhận được sự ủng hộ của phần đông của Bộ ngành đã lấy ý kiến. 

Lý do là tiền điện các khách hàng sử dụng cho mục đích sinh hoạt, với mức sử dụng dưới 200 kWh/tháng (khoảng 18,7 triệu khách hàng) phải trả tăng từ 19.000-39.000 đồng mỗi tháng. 

Do đó, số tiền ngân sách chi hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội hàng năm sẽ tăng từ mức trên 1.000 tỷ đồng lên khoảng 1.240 tỷ, do điện một giá cao hơn so với giá bậc 1 hiện hành.

“Phương án này có lợi cho các khách hàng sử dụng điện nhiều nhưng sẽ ảnh hưởng tới trên 98% khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình”, Bộ Công Thương nhận định.

 Bộ Công Thương nói các phương án Bộ đưa ra đều có ưu và nhược điểm

Bộ Công Thương cho biết thêm trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý và đảm bảo khách hàng có thêm sự lựa chọn, Bộ đã xây dựng phương án 2A và 2B để lấy ý kiến. 

Các phương án giá điện Bộ Công Thương đang dự thảo. 
Các phương án giá điện Bộ Công Thương đang dự thảo. 

Trong đó, biểu giá ở 4 bậc thang đầu tiên của phương án 2A và Phương án 2B giống như phương án 1. Điện một giá ở phương án 2A và 2B lần lượt được đề xuất ở mức 145% và 155% giá bình quân, tương ứng với mỗi phương án thì giá điện tại bậc thang thứ 5 sẽ được tính toán lại để giá điện sinh hoạt bình quân không đổi.

Khách hàng tùy theo lượng điện tiêu thụ thực tế có quyền lựa chọn áp dụng biểu giá theo 5 bậc thang hoặc 1 giá. Mỗi lần chuyển đổi giữa 2 phương thức tối thiểu là 12 tháng.

“Các khách hàng sử dụng điện trung bình hàng tháng dưới 700 kWh (chiếm tỷ lệ trên 98% tổng số khách hàng) trong các phương án 1, phương án 2A và 2B có chi phí trả tiền điện bằng nhau, do giá 4 bậc thang đầu của phương án 1 và phương án 2A và 2B là giống nhau”, Bộ Công Thương nhận định.

Đối với tất cả các phương án, trường hợp khách hàng sử dụng dưới 600 kWh (97,36 % tổng số khách hàng) chi phí tiền điện sẽ giảm so với giá điện hiện hành từ 2.800-12.800 đồng, ngoại trừ các khách hàng nếu sử dụng ở mức 300 kWh thì số tiền điện phải trả tăng thêm là 7.100 đồng.

Bộ cho rằng các phương án trên đã khắc phục được một phần biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt hiện hành. 

Đồng thời, các phương án đưa ra lấy ý kiến đều có những ưu và nhược điểm. Bộ sẽ tổng hợp ý kiến lựa chọn của các cơ quan đơn vị, các khách hàng sử đụng điện để hoàn chỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NGUYÊN PHƯƠNG